správa/oznam

Úradná správa č.34, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 27.2.2020


1.V zmysle RaPP SFZ je v termíne od 01.01. do 31.03. 2020 zimné registračné obdobie s obmedzenímPri žiadosti o prestup s obmedzením zadať dátum do 30.6.2020, (požadovaný súhlas hráča a materského FK,)  Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Začiatky súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 sú:
Pohár ObFZ : dohrávka vetvy SsFZ a vylosovanie štvrťfinále:

 29.2 14:00 FK RADZOVCE-FK KRÁĽ (Del: Ján Budinec ObFZ LC)
 20.3 15:00
FK HNÚŠŤA- FK HAJNÁČKA

 29.3. 13:00 FK RIMAVSKÁ SEČ- FK UZOVSKÁ PANICA

 29.3 13:00 FK SIRK- FK JELŠAVA
 
na základe vzájomnej dohody  FK TISOVEC- FK HNÚŠŤA/ FK HAJNÁČKA

  ( prípadné vzájomné dohody na zmene termínov  stretnutí nahlásiť predsedovi ŠTK min. 5 dni pred stretnutím)

6. liga DOUBLE STAR BET 11-12.4.2020

6. liga U19 SD 4.4.2020
4. liga U15 SŽ 11.4.2020
prípravka U11- 17.4.2020

DK predseda Mário MACHYNIAK:

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. 2020. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Program seminára, link na videotest UEFA 2019 a okruhy otázok sú uverejnené na stránke ObFZ/ AKTUALITY/SEMINÁR R a DZ. Poplatok za spoluúčasť je stanovený na 10 eur. Poplatok žiadame uhradiť do 28.2.2020 na číslo účtu SK 38 0900 0000 0000 6893 7510. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur.  

TMK  predseda: Ladislav DANYI
OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:

Správy sekretariátu:
Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top