správa/oznam

Zo zasadnutia  VV –ObFZ 19.4.2017 .

VV okrem iných  prerokoval    -  vystúpenie FK R. Janovce –dospelí, Bátka – dospelí, FK Gemer – všetky mužstvá so záťaží ObFZ.  DK na svojom zasadnutí bude postupovať podľa DP,SP a Rozpisu ObFZ R. Sobota  / pokuty a sankcie/.

-          Berie na vedomie zaradenie mladých R  Kooš T a Sendrei  A do programu talent / čakateľ R/. Menovaní budú zaradení na nominačnú listinu R – ObFZ dňom 19.04.2017. Na školenie  R licencia „A“ /  SsFZ,  ObFZ so súhlasom VV KR nahlásil R  : Bálint Beracko, Sabacký,Maďar.

-          VV zobral na vedomie  správy o školeniach a seminárov ktoré sa  konali v mesiaci marec  /KR,TMK/.

-          Zasadnutie VV  v máji 2017  bude výjazdové v okrese  Revúca.                        

ŠTK – G. Tóth 

1/. Vystúpenie  zo súťaží ObFZ  FK R. Janovce, Gemer , Bátka  - postupujeme na DK.

2/. Na svoje zasadnutie  26.04.2017 o 14,oo predvolávame predsedov  FK  Uzovská Panica a FK Káloša. /  Lajgút Štefan  a Mária Švajková/. 

3/. Na deň 26.04.2017 o 14,30  predvolávame  vedúceho mužstva U. Panica . Z MFS  Uz. Panica – Káloša  ako aj  R a DZ.   R  predloží zápis o stretnutí DZ správu  . 

KM – M. Machyniak 

KM nariaďuje odohrať  MFS  U -19  Kráľ – Sirk  na deň  22.04.2017 o 12,oo.

DK – Ďurík P 

5/4/17  Feketevízi Ondrej  1178557  FK R. Seč  ČK po 2 ŽK  1 MFS  NP od 19.04.2017 podľa DP 37/3, FK uhradí 10-e. 

6/4/17  Mikuš Miroslav 1096827  FK Revúčka ČK /surová hra ,kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu/  1 MFS NP od 19.04.2017  DP  45/2a. FK  uhradí 10-. €.   

7/4/17  Jakub Michal 1195017  MFK Jelšava  5 ŽK  1 MFS NP  od 19.04.2017  podľa DP 37/5a . FK  uhradí 10-,€.

8/4/17  Na základe rozhodnutia VV ObFz   DK trestá FK Bátka  dosp., pokutou 300-€, za vystúpenie zo súťaže v súť., ročníku 2016-2017 podľa RS čl  19/3 +10 € za prerokovanie. 

9/4/17  DK na základe rozhodnutia VV trestá FK Gemer dospelí, dorast,žiaci finančnou pokutou 300+200+200 €/ spolu 700-€/ za vystúpenie zo súťaží ObFZ súť., roč., 2016-2017 + 10 € za prerokovanie  podľa RS čl 19/3.  

10/4/17  DK na základe rozhodnutia VV trestá  FK Rimavské Janovce finančnou pokutou  400-€ za vystúpenie zo súťaže v roč., 2016-2017   podľa RS čl. 19/3 + 10-€ za prerokovanie. 

11/4/17     Marek Cvik 1185633  FK Sirk 1 MFS NP 5 ŽK  FK zaplatí 10 eur. 

KR  -  V. Parobek 

KR žiadá  FK  Sirk a FK  Kráľ  o predloženie nepoškodeného záznamu z MFS   Sirk – Rimavská Seč dospelí a Kráľ – Rimavská Seč   dospelí  na ObFZ do 25.04.2017  pod disc., následkami.  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a Rozpisu ObFZ R.S  

 

 

JUDr  Č i l í k   Ján    predseda     ObFZ  v.r                         Ján    F o r g o n   - sekretár

 

 

Top