správa/oznam

ŠTK- G. Tóth  

  1.  Žiadosť FK Sirk/391309/ ohľadom zmeny  termínu   ŠTK – eviduje žiada FK Sirk  o odôvodnenie  zmeny  do 1.08.2017  - stačí e- mail  .  
  2.  Upozorňujeme  FK na vydaných pokynov  v ÚS   č. 1    
  3. Potvrdzovanie súpisiek 16.08.2017 podľa ÚS č. 1 pre všetky vekové kategórie  na ObFZ.

DK   -  P. Ďurík 

Žiadosti podnety DK  bude akceptovať  len  v prípade keď to bude podané   cez ISSF.   

Prvé zasadnutie DK   sa uskutoční 16.08.2017  .  

KR – V. Parobek 

  1. Letný seminár  R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa  28.07.2017.  Pri prezentácii každý účastník  zaplatí 2-€.  R predložia aj  potvrdenie o zdravotnom stave. .
  2. Nominačná listina R a DZ  pre súťažný ročník 2017-2018  schválený VV – ObFZ 

Rozhodcovia :  Ďurík J, Gača P, Laciak M, Sendrei M, Šupka M, Hodoň M, Ivanik J, Strihan M, Repka P, Kluka N, Lakatoš S, Nosáľ M,  Beracko B, Maďar J, Sendrei A, Kooš  T,      DZ   : Čilík J, Parobek V, Juhász J, Kováč J Kooš A, Tóth G, Verkin M,      za úsek DZ – zodpovedný  :   D. Balajthy   

Zo sekretariátu  . :  1.    Nezabudnite zaplatiť  členské  príspevky  za  ročník    2017-2018 !!

                                    2/.  Na základe uznesenia VV žiadame predsedov odborných komisií aby do  5.08.2017 zaslali sekretárovi zoznamy – zloženie  odborných komisií stačí e-mail.

Proti  rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa   SP  a Rozpisu ObFZ.

 

 

Dezider    B a l a j t h y   v.r   podpredseda  ObFZ                     Ján  F o r g o n  - sekretár                                                                                        

                                                                                   

Top