správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

  - Schvaľujeme výsledky  29. A 22. Kola zo dňa 1.05. a 3.05.2015 

-          HNS,NS i funkcionárov a hráčov  Jesenské „B“  v MFZ  Jesenské „B“ – Kráľ  postupujeme na  DK  / nezabezpečenie US na MFZ , opakované meškanie pri  vypisovaní zápisu o stretnutí v systéme ISSF, neakceptovanie Rozpisu ObFZ pri zabezpečení MFZ  v obci  Rimavské Janovce

-          MFZ Rimavská Seč  - Veľký Blh sa odohrá v Jesenskom dňa  8.05.2015

KM – M. Machyniak  

Schvaľujeme výsledky  U- 19 22.kolo a Výsledky 6iakov skupiny  A a B  z 2.05.2015 

DK  - P. Ďurík  

01/5/15  Budai Ján  1067068 FK Ožďany 1 MFZ  NP  od 2.05.2015 5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

02/5/15  Vranka Ivan 1297894 FK Revúčka 2 MFZ  NP od 2.05.2015 podľa 46/2 za ČK  FK zaplatí 10-€,

03/5/15  Fabo Peter  133 9344  FK Jelšava  3 MFZ NP od 2.,5.2015 podľa 49/2b.  FK Zaplatí 10-€. 

04/5/15  Havran Pavel  1215635  FK Sirk  2 MFZ NP podľa 46/2  FK zaplatí 10-€.

5/5/15    Kubinec Miroslav  1138676  FK Klenovec 2 MFZ NP od      6.05.2015   FK zaplatí 10- €. 

6//05/15  Fatľa Ján  tréner FK Muráň  2 MFZ podmienečne do 30.06.2015  HNS  voči AR -1  v MFZ Jelšava – Muráň podľa 48/2a  FK zaplatí 10+10 €  podľa DP.

7/05/15   Uhrín Štefan 1035020  FK Jesenské „B“  ako hráč v MFZ  Jesenské „B- Kráľ  6 MFZ NP od 6.05.2015. HNS voči DO podľa 47/2b  FK zaplatí 10-€. 

8/05/15   Uhrín Štefan funkcionár Jesenské „B“  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ hrané FK Jesenské „B“ do 30 . 06.2015 podľa 48/2b. 

9/05/15  FK Jesenské „B“   30-€ pokuta  za nedostatočnú US v MFZ  Jesenské „B“ – Kráľ  .

10/05/15  FK Jesenské „B“ podmienečné uzatvorenie ihriska do 30.06.2015 na 1 MFZ 

11/05/15  FK Jesenské „B“  zabezpečí na MFZ 10 usporiadateľov s označením. Zoznam  členov US od 1-10  odovzdá HU 20 minút pred MFZ do kabíny R .  DZ skontroluje totožnosť členov US   poznatky po MFZ uvedie do svojej správy. Platí do 30.06.2015.  

12/05/15  Uhrín Roman  113 7299  FK Jesenské „B“   zákaz výkonu kapitána mužstva  FK Jesenské „B“ do 30.06.2015 FK zaplatí 10-€ podľa DP na základe správy DS.

13/05/15  DK oznamuje FK že OT / ŽK,ČK/ evidencia  je  dostupná na na internetovej stránke  SFZ  futbalnetstatistika.  

Proti rozhodnutiam  DK je možné podať odvolanie 15 dní po zverejnení ÚS  ObFZ  

Matrika ObFZ 

FK Muráň predloží doklad totožnosti hráča Mušuka Ivan  / RL  alebo vysvedčenie menovaného/  

TMK   - L. Danyi  

Výber  ObFZ   ročník 2003   sa  zúčastní  na    turnaji 19.mája 2015  v Kalinove. Nominácia hráčov : Brankári  : V. Bene –Bátka, A. Martinec – MŠK R.S, E. Bencsö,- Tornaľa,   Hráči : F. Borovský, D.Majdán, E. Brádňan, D. Gajdoš, M. Košičár  -  FK Hnúšťa, P. Benkö, - Bátka, D. Baka, D. Izrael, N. Kuzma – MŠK R. S., D. Polák, D. Bauer – Tornaľa.   Tréneri :  Št. Vámos, O. Bencsö.  Vedúci  : F. Kiss

Zraz hráčov : 19.05.2015  o 7,30 hod., na štadióne MŠK Rimavská Sobota. Hráči so sebou prinesú RP. ZP, a výstroj / chrániče, kopačky ,ponošky, uterák, brankári : komplet výstroj./

KR  - V. Parobek

Zmeny na  DL č  . 21      10.05.2015    Jelšava – Radnovce           Sendrei  za  Vilhana 

                                                                   Kráľ – Rim. Seč                  Vilhan   za Sendreiho

Sťažnosť  FK Jelšava  KR zaevidovala  žiada FK  Veľký Blh predložiť záznam z MFZ  V. Blh – Jelšava do 13.05.2015.      

 

JUDr. Č i l í k  Ján    -  predseda   O b F Z                        Ján    F o r g o n   - sekretár

 

Top