správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Aktív ŠTK KM sa uskutoční dňa  4.marca 2016  o 14,30 aj v spolupráci TMK kde sú pozvaní aj frekventanti ktorí majú záujem  o získanie TP LICENCIE „C“  UEFA . Miesto : Junior Komplex Rimavská Sobota.   Program :  Novela PP   SFZ,  Požiadavky na FK na základe  zistených nedostatkov  HP a štadiónov,  Mládežnícke turnaje – Malý futbal 2105-2016,  . Pokyny pre jarnú časť  2015-2016 na základe  rozhodnutia VV a pokynov ŠTK a KM. 

TMK – L. Danyi 

Zasadnutie  TMK spolu s uchádzačmi pre získanie kvalifikácie  UEFA C sa uskutoční dňa 4.03.2016  o 14,30 ako už bolo zverejnené v ÚS.   / spoločné  ŠTK,KM  JUNIORKOMPLEX  R.S/ .  Odborné  otázky a pokyny budú riešené oddelene  TMK. 

KR – V. Parobek  

Seminár DZ ObFZ podľa vydaných pokynov sa uskutoční dňa 11.3.2016  v kultúrnom stredisku Tornaľa  /piatok/  ,od 14,30. Odborný seminár  R ObFZ  sa uskutoční podľa pokynov vydaných KR ObFZ dňa 12.03.2016 v kultúrnom stredisku Tornaľa./sobota/od 8,30.  Účasť  povinná  .  Náhradný termín  1.4.2016  s poplatkom 5+10 €.  

Zo sekretariátu  :   -  zasadnutie  odborných komisií  :   ŠTK, KM  15.03.2016 o 15 ,oo  hod/utorok/ , DK 16.03.2016 o 15,oo /streda/ žiadosti   -  posielajte len cez ISSF  !!   Na KR do 17.03.2016 len v elektronickej podobe cez ISSF.     

 

JUDr  Ján   Č i l í k   - predseda   ObFZ                     Ján  F o r g o n  - sekretár

 

Top