správa/oznam

Zo zasadnutia VV   22.02.2016  -VV schválil  doplnenie DK od 1.3.2016 , Peter Petrinec  s kompetenciami podpredsedu DK. Ďalej termíny zasadnutí odborných komisií  ŠTK,KM  - spolu každý utorok.  DK  - každú stredu.  KR – 2x za mesiac.     

ŠTK  - G. Tóth   

4.03.2016 o 14,30 ako to už bolo zverejnené sa uskutoční  Aktív ŠTK,KM v Rimavskej Sobote na ktorý pozývame predsedov FK hrajúcich v súťažiach ObFZ   .   / Reštaurácia Junior komplex /.    

Pohár ObFZ 2016  - schvaľujeme výsledky  4.kola :  Ožďany – H. Zalužany 3:1, Tornaľa – Kráľ   4:0,  v. Blh – U. Panica  2:1,

FK Ožďany -  pokuta 10- €,  FKM  Tornaľa pokuta  10+10 €, za nenahlásenie  zmeny PZ  Tornaľa – Ožďany.  Splatná na účet ObFZ  do   2.03.2016.  FK do 29.02. na hlásia na ObFZ termín odohratia PZ písomnou formou ktorý sa musí odohrať do 7.03.2016 .  

TMK – L. Danyi 

Na deň  4.03.2016 v spolupráci ŠTK  pozývame  frekventantov a záujemcov ktorí podali žiadosť na školenie trénerov UEFA  LIC. „C“  . Miesto  Rimavská Sobota  reštaurácia JUNIOR komplex Rimavská Sobota .  Na stretnutí sa dohodne presný termín a miesto  školenia, vydajú sa aj presné pokyny pre účastníkov.   

KR -  V. Parobek 

Dňa  11.03.2016/piatok o 15,oo/  sa uskutoční seminár  DZ ObFZ  v Tornaľi. Účasť je podmienená delegovaním v jarnej časti súťaže.  Program a pokyny nájdete na stránkach  ObFZ – OZTK ,ktorý bol schválený VV – ObFZ.    /sekcia tabuľky a pokyny pre DZ a R.

Dňa  12.03.2016 / sobota  8,30/ sa uskutoční seminár  R – ObFZ podľa vydaných pokynov a programu ktorý bol schválený VV – ObFZ. Účasť je podmienená  delegovaním na MFZ jarnej časti súťaže. / sekcia tabuľky a pokyny pre DZ a R./

ZK – T. Forgon 

Náhradný termín pre zdravotníkov ktorí sa preškolenia nezúčastnili bude v mesiaci marec . Presný dátum určí ZK.   

JUDr  Ján   Č i l í k  - predseda ObFZ         Ján   F o r g o n  - sekretár

Top