správa/oznam

ŠTK – G. Tóth   

Žiadame FK I. tr. o zaslanie súpisky dospelých potvrdenú lekárom termín 5.08.2015 možnosť aj poštou. / telovýchovný alebo obvodný lekár/   II. trieda do 14.08.2015  

Štart hráčov I. triede povolený  pokiaľ RP je vo vybavovaní  doklad stiahnutý z ISSF predloží vedúci družstva  R. Pokiaľ systém  hráča nepustí na MFZ nastúpiť nemôže. Platí  na 1. A 2. kolo. 

Na základe rozhodnutia VV ŠTK nariaďuje  družstvám  aj II. triedy nahrávanie MFZ podľa Rozpisu ObFZ 2016.  Záznam musí byť k dispozícii odborným komisiám 2 mesiace. 

Upozorňujeme FK   na nariadenia  : počet miest na striedačkách, zabezpečenie  bezpečného odchodu z HP a tribúny  hráčov a DO  . / Muráň, Ožďany, Revúčka ,Klenovec, Sirk / 

DK – P. Ďurík 

01/07/15  Ziman Ľubomír 1030683  FK Revúčka zmena trestu na podmienečný 1 MFZ  do 30.09.2015  FK zaplatí  10-€ podľa DP.   

KR – V. Parobek  

Náhradný termín fyzických previerok  a seminár R  sa uskutoční  7.8.2015 o 16,oo  na štadióne MŠK R. Sobota  .  Poplatok 5+5 €. 

Zmena t.č. DZ    Jozef  Juhász     nové :      0918 960092   

Zo sekretariátu  -   oznamujeme FK že na ObFZ Rimavská Sobota je možnosť zakúpenia celoročnej vstupenky  na MFZ  DOXX Bet ligy   MŠK Rimavská Sobota   cena jednotná na A a B tribúnu  20-€.   

 

Dezider  B a l a j t h y    - podpredseda   ObFZ   v.r                 Ján  F o r g o n   - sekretár ObFZ

Top