správa/oznam

Úradná správa č. 13, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 16.10.2020

 

1. Sekretariát dôrazne žiada kluby FC Radnovce, TJ Tatran Muráň, FK Mesta Tornaľa a OFK Sirk o uhradenie MFZ do 26.10.2020.

2. Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota (ďalej ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia vírusu SARS-CoV-2, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie: 

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (ďalej ÚKŠ SR) zo dňa 12. októbra 2020, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené ObFZ od 13. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito. V prípade uvoľnenia opatrení vlády SR a ÚKŠ SR žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web ObFZ.

3. Na základe protipandemickych opatrení štátnych orgánov SR s okamžitou platnosťou od 13.10.2020 prerušujem ObFZ do odvolania všetky majstrovské súťaže dospelých a mládeže riadené ObFZ Rimavská Sobota.

4. Zo zasadnutia Výkonného výboru (ďalej VV), konaného dňa 15.10.2020 v Rimavskej Sobote:

VV zobral na vedomie:

-  kontrolu plnenia uznesení VV, vykonanú predsedom ObFZ

-  aktuálne informácie podané predsedom ObFZ z rokovania orgánov SFZ a aktuálne informácie o plánovanom prerozdeľovaní členského na základe počtu členov a nie družstiev (podmienkou prerozdelenia bude štart člena v minimálne 3 stretnutiach)

-  správu o činnosti ŠTK, KM a KR

VV prerokoval:

-  prípravu Konferencie ObFZ, predbežne naplánovanú na január 2021, pričom sa zaoberal aj možnosťou, aby delegáti konferencie schválili nevyhnutné dokumenty formou hlasovania per rollam v prípade, ak epidemiologické opatrenia neumožnia konanie konferencie zaužívaným spôsobom

VV schválil:

- udelenie pokuty vo výške 300.- €, za odhlásenie družstva dospelých TJ Tatran Muráň zo 6. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.

- udelenie pokuty vo výške 300.- €, za odhlásenie družstva dospelých ŠK Rimavská Seč zo 6. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.

- udelenie pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-19 (dorast) ŠK Rimavská Seč zo 6. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.

- udelenie pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-15 (žiaci) ŠK Rimavská Seč zo 4. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.

- udelenie pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-15 (žiaci) TJ Družstevník Klenovec zo 4. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. ŠTK odkladá stretnutie 6. kola VI. ligy ObFZ RS dospelých medzi FK Mesta Tornaľa B - TJ-FK Veľký Blh a stretnutie 9. kola FK obec Lubeník - FK Mesta Tornaľa B na jarnú časť sezóny 2020/2021.

 

DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie DK zo dňa 15.10.2020:

3/10/2020 Dominik Brindzák 1347496 (MFK Jelšava U-19), vylúčený po 2 ŽK v 7.kole 6.ligy U-19 medzi OFK Sirk-MFK Jelšava hraného dňa 10.10.2020. DK ukladá Disciplinárnu sankciu (ďalej len DS) zákaz výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 11.10.2020 podľa čl.37/3 DP. DS prerušená od 15.10.2020 do  pokračovania súťažného ročníka 2020/21 ObFZ RS, po uplynutí nariadení ÚVZ a vlády SR. Uhradiť 5,-€ v MZF.

4/10/2020 Ján Kresnye 1428919(TJ - FK Veľký Blh U-19), vylúčený po 2 ŽK v 7.kole 6.ligy  U-19 medzi FC 98 Hajnáčka - TJ-FK Veľký Blh hraného dňa 10.10.2020. DK ukladá Disciplinárnu sankciu (ďalej len DS) zákaz výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 11.10.2020 podľa čl.37/3 DP. DS prerušená od 15.10.2020 do  pokračovania súťažného ročníka 2020/21 ObFZ RS, po uplynutí nariadení ÚVZ a vlády SR. Uhradiť 5,-€ v MZF.

Prerurešené DS od 15.10.2020 do jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 ObFZ RS:

Lukáš Deme 1298836 (MFK Jelšava-dospelí)

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete tu.

2. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené tu.

 

TMK  predseda: Ladislav DANYI  

1. Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici v termíne 21.11.2020 – 12.05.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
2. Doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín, 17. november 2020 (utorok – štátny sviatok) Banská Bystrica. Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

 

Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. Dňom 30.09.2020 sa skončilo letné registračné obdobie. V nasledujúcom období je možné vykonávať len registráciu, alebo dočasnú preregistráciu hráčov v zmysle čl. RaPP.
2. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4: V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby.

 

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

 

Top