správa/oznam

 Úradná správa č.37, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 19.3.2020

 

                       Začiatok všetkých majstrovských súťaží sa odkladá

Mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku pokračuje. Prijaté opatrenia príslušných orgánov a s najväčšou pravdepodobnosťou aj tie budúce, neumožňujú štandardný spoločenský a športový život. Preto odkladáme začiatok jarnej časti všetkých  súťaží roč. 2019/20 riadených ObFZ na neurčito. Obdobným spôsobom je odložený aj začiatok jarnej časti všetkých  súťaží roč. 2019/20 riadených SsFZ. Podľa aktuálneho vývoja budeme futbalové hnutie v regióne včas informovať, je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t. j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaží


                                     Počas karantény žiadne podujatia

Na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SR a všeobecne známych okolností, rušíme počas vyhlásenej celoslovenskej karantény v čase

10. – 24. 3. 2020

všetky akcie a podujatia  v pôsobnosti ObFZ Rimavská Sobota.

Žiadame futbalové kluby v okresoch Revúca a Rimavská Sobota, nasledovať tento krok. Platí to aj pre prípravné zápasy FK a spoločné tréningy.

Zároveň žiadame stránky (návštevy), najmä v súvislosti s vybavovaním matričných úkonov, aby kontaktovali pracovníka sekretariátu ObFZ Rimavská Sobota  telefonicky 0905 768 096, alebo mailom sekretar@obfzrs.sk.

1.V zmysle RaPP SFZ je v termíne od 01.01. do 31.03. 2020 zimné registračné obdobie s obmedzenímPri žiadosti o prestup s obmedzením zadať dátum do 30.6.2020, (požadovaný súhlas hráča a materského FK,)  Minimálna registračná doba hráča v jednom klube po uskutočnení transferu je obdobie medzi dvoma registračnými obdobiami.
Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.
Upozorňujeme FK na možnosť aplikácie SP Čl. 28/8:
V regionálnej a oblastnej súťaží môžu uzatvoriť dva FK rozdielnej úrovne dohodu o striedavom štarte hráča vo vekovej kategórie žiakov a dorastu. 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK
Ukončenie aktívnej činnosti:  Ján Ďurík- komisia, ako aj vedenie ObFZ ďakuje za dlhoročnú aktívnu rozhodcovskú a funkcionársku činnosť v rámci ObFZ

TMK  predseda: Ladislav DANYI

TMK ObFZ Rimavská Sobota v spolupráci s TMK SsFZ v prípade zmeny aktuálne platných mimoriadnych opatrení organizuje doškoľovací seminár trénerov licencie UEFA B a UEFA GRASSROOT C  11.mája  v Rimavskej Sobote. Podrobnosti budú zverejnené v nasledujúcich úradných správach.


Správy sekretariátu:
Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

 

Top