správa/oznam

Úradná správa č. 8, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 24.9.2021

 

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Rozpis súťaži pre súťažný ročník 2021/2022 je zverejnený na stránke ObFZ. Link: ROZPIS SÚŤAŽÍ OBFZ RIMAVSKÁ SOBOTA 2021-2022 .pdf (obfzrs.sk). Vytlačené Rozpisy súťaží 2021/2022 budú postupne rozdistribuované klubom, rozhodcom, funcionárom...

2. Upozorňuje FK, že sú povinné nahrať do systému ISSF mená a priezviská trénera, lekára atď. Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby sa v príprave na majstrovské súťaže zamerali aj na vykonanie opatrení v súvislosti s Covidom 19. Usmernenie SFZ je uverejnené na odkaze: https://www.ssfz.sk/data/novinky/202109141/manual_usmernenie_organizacne_pokyny_pre_amatersky_futbal_final.pdf. O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme včas informovať.

ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK/KM dôrazne odporúča:

ObFZ Rimavská Sobota sa na všetkých športových podujatiach, teda na všetkých MFZ v rámci ObFZ, riadi športovým COVID automatom.

V rámci ochrany súkromia a bezpečnosti všetkých účastníkov, dôrazne odporúčame organizátorom, aby pri organizácii podujatí postupovali nasledovne:

Od zástupcu futbalového klubu priamo na mieste pred vstupom na štadión a MFZ prevzali Zoznam členov FK, ktorí sa daného MFZ zúčastnia, Čestné prehlásenie k protokolu OTP a Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (mládež)

Tento zoznam účastníkov a čestné prehlásenia by mal vždy podpísať vedúci klubu/resp. osoba, ktorá je v daný moment na MFZ zodpovednou osobou za hráčov, ktorých sprevádza.

V zozname je potrebné uviesť kontaktné informácie, aby sa v prípade pozitívnej osoby na COVID 19 vedeli dohľadať všetky kontakty.

Všetky potrebné tlačivá sú na stiahnutie v nasledovných linkoch:

Zoznam členov a Čestné prehlásenie k OTP muži: https://www.obfzrs.sk/data/sekretariat/MU%C5%BDI_Zoznam%20a%20%C4%8Destn%C3%A9%20prehl%C3%A1senie%20na%20MFZ%20(1).pdf

Zoznam členov, Čestné prehlásenie a čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti mládež: https://www.obfzrs.sk/data/sekretariat/ML%C3%81DE%C5%BD_Zoznam%20a%20%C4%8Destn%C3%A9%20prehl%C3%A1senie%20na%20MFZ.pdf

2. Na základe žiadosti nového vedenia TJ Družstevník Kráľ prekladá ŠTK domáce zápasy dospelých v jesennej časti 6. ligy ObFZ RS zo soboty na nedeľu (UHČ).

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2021 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/ Elektronická podateľňa/ Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/ Tréneri/ Dokumenty.
2. Plán vzdelávania trénerov v druhom polroku 2021 – školenia trénerov: UEFA B licencia – v spolupráci s TMK SsFZ 1 školenie (24 poslucháčov) v Banskej Bystrici od novembra 2021 do mája 2022. Prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia UEFA GRASSROOTS C licencia v spolupráci s príslušnými TMK ObFZ 2 školenia (2 x 24 poslucháčov 1x BB kraj (Zvolen / Žiar nad Hronom) október – december 2021 - prihlasovanie už prebieha 1x ZA kraj (miesto upresníme neskôr) november – február 2022 - prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia.
3. doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín - 17. november 2021 (streda – štátny sviatok) – Banská Bystrica, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

Matričná komisia: Richard BÁLINT

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top