správa/oznam

Zo sekretariátu  :   -   VV ObFZ sa uskutoční dňa 31.01.2018 o 16,oo hod., v Rimavskej Sobote . Miestnosť MŠK R. Sobota    V.I.P.  Na zasadnutie pozývame aj predsedov odborných komisií / Ok, RK,ZK/.  

Upozorňujeme FK ,aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.  V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu ,je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť na  ObFZ / janforgon@pobox.sk  a zápisnicu z členskej schôdze ,uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu.  V prípade aktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK ,TJ, odoslať na Matriku   SFZ   / kópiu poštou  na ObFZ /.

VV  SFZ na svojom zasadnutí 7.11.2017 schválil výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadosti v rámci druhej etapy projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.   Na stránke SFZ v časti PROJEKTY –Infraštruktúra – II. etapa nájdete  :   -  Výzva na predkladanie žiadosti o finančný príspevok 2018 2. Etapa

-          Formulár – záväzná žiadosť  2018

-          Termín predkladania žiadosti v II. etape je do 31.01.2018

Kontaktná osoba pre  Projekt   je  Martin Ivanko   , Martin.ivanko@futbalsfz.sk  č.t: 0907 287499

          

ŠTK ,KM   - Kooš A 

Súťaž prípraviek   /roč.2007 a mladší/-    4.02.2018  sa uskutoční ďalší turnaj v Hnúšti.  Začiatok o 9,oo   /  9,15 – prvý zápas/.  Účasť prosím potvrdiť  predsedovi ŠTK,KM  mailom :  koos.adrian@zoznam.sk    do 31.01.2018  .   /  Revúca, Tornaľa, Rimavská Seč, Jesenské ,Hnúšťa,Revúcke Sršňe,Jelšava/

Počas turnaja porada predsedu ŠTK-KM z funkcionármi mužstiev ohĺadom daĺšieho fungovania/formy/ súťaže prípraviek.

Mgr   Marian Petrok – predseda   ObFZ                                    Ján   Forgon – sekretár 

 

 

Top