správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Nedohraný M F Z II. triedy ŠK Bátka – SK Rimavská Seč sa odohrá na základe vzájomnej dohody 8.11.2015  o 13,30 hod. 

FC Radnovce a TJ Muráň predložia na ŠTK písomné vyjadrenie ohľadom oneskoreného začiatku  M F Z 18.10.2015   Radnovce – Muráň do  26.10.2015. 

FK Muráň  do 26.10.2015 predloží DVD z MFZ   Muráň – V. Blh. Pri nesplnení tejto povinnosti prípad postúpime na DK.  

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky žiakov sk., A a B .

Turnaje miniligy sa prkladajú na jarnú časť súťažného ročníka 2015-2016. Pripomienky dotazy  rieší KM  e –mail      levikral@azet.sk .    /  M. Machyniak/    

DK  - P. Ďurík  

18/10/15  Kárász  Zoltán  880824  FK Káloša  5 MFZ  NP od 14.10.2015 podľa 50/1b za  napadnutie súpera  na základe popisu DZ.   MFZ    Káloša – V. Teriakovce  FK zaplatí 10-€. 

19/10/15  Dôrazne upozorňujeme FK Káloša na vyhotovenie kompletného záznamu z MFZ  podľa Rozpisu ObFZ   RS   16.  FK zaplatí 10-€. 

20/10/15   Kluka Norbert  1208833  FK V. Blh 1 M F Z NP  od 21.10.2015    5 ŽK.  FK zaplatí 10-€. 

21/10/15  Slovák Adam  1197273  FK Jelšava  zmena trestu na podmienečný dňom 21.10.2015  2 MFZ do 30.06.2016   FK zaplatí 10-€. 

22/10/15   Konček Adrian   1234297  FK V. Blh  zmena trestu na podmienečný na 1 MFZ  od 21.10.2015  do 30.06.2016 FK zaplatí 10-€. 

23/10/15   Kučerák Marek  1167873  FK Klenovec zmena trestu na podmienečný od 21.10.2015 do 30.6.2016   1 MFZ.  

KR – V. Parobek   zo zasadnutia 16.10.2016 

Podnet FK Ožďany  neopodstatnený zo stretnutia 10. Kola  Lubeník – Ožďany hráč D úmyselne nekopol hráča H.   Na základe  analýzy    videozáznamu   mala byť  udelená ČK   hráčovi H č.9 za HNS.  / Vrábel Peter/   AR 1  zo svojho postavenia nemohol hodnoverne posúdiť situáciu  .

KR neopodstatnenú sťažnosť  FK Ožďany postupuje na riešenie DK z návrhom postupovať podľa Rozpisu ObFZ  čl. 16/1k. 

KR  podmienečne pozastavuje delegovanie R    Strihan M za nedostatky v MFZ  Lubeník – Ožďany  10.kolo  na 2 MFZ  / prvé pochybenie  v súťažnom ročníku 2015-16/ 

KR pozastavuje delegovanie na 2  MFZ  podmienečne do vyriešenia prípadu DZ  L. Elek.  Nedostatočné vyplnenie správy DZ  / opakované/.  10. A 11. kolo.  

KR pozastavuje činnosť DZ na 2 MFZ  B. Gescheit. Opakované nedostatočné vyplňovanie správy DZ. / 11. Kolo  I. tr., 5. Kolo II. tr.,/  

KR upozorňuje  R     J. Ďuríka  na správne a úplné vypisovanie zápisu o stretnutí .  ISSF  mládežnícke súťaže. Zistené opakované nedostatky  majú následok zastavenia činnosti .

KR  žiada FK Klenovec o dodanie celého záznamu /DVD/ z MFZ   Klenovec – Lubeník   11. Kolo do   26.10.2015. 

KR na MFZ      Rimavská Seč   -  Káloša  II. trieda   deleguje    DZ       L. Elek.   Doplnenie DL   19.10.2015

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  15 dní od zverejnenia ÚS ObFZ     

 

JUDR    Ján   Č i l í k   - predseda  ObFZ                 Ján  F o r g o n   - sekretár 

Top