správa/oznam

Úradná správa č. 2, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 17.7.2023

 

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 Oznamujeme zástupcom FK, že prihlášky pre kategórie dospelých do nového ročníka 2023/2024 môžu podávať do 21.7.2023 do 23:59 hod. Prihlasovanie je potrebné vykonať cez elektronickú podateľňu a vyplniť všetky žiadané údaje v prihláške, vrátane uvedenia štartového čísla, farby dresov, výnimku z hracích dní a pod. Pred vyplnením prihlášky je nutné si cez ISSF vytvoriť nové mužstvo pre sezónu 2023/2024. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2023/2024 je 0.- €.

1/2 Prihlášky mládeže do nového ročníka 2023/2024 môžu FK podávať priebežne. Prihlasovanie je potrebné vykonať cez elektronickú podateľňu a vyplniť všetky žiadané údaje v prihláške, vrátane uvedenia štartového čísla, farby dresov, výnimku z hracích dní a pod. Pred vyplnením prihlášky je nutné si cez ISSF vytvoriť nové mužstvo pre sezónu 2023/2024. Štartovné pre všetky prihlásené družstvá (dospelí aj mládež) v súťažnom ročníku 2023/2024 je 0.- €.

1/3 V ISSF systéme sú vytvorené súťaže pre súťažný ročník 2023/2024:

- 7. liga ObFZ Rimavská Sobota

- 4. liga žiakov U15 ObFZ Rimavská Sobota

 - súťaže prípraviek U9 a MŽ U12 ObFZ Rimavská Sobota

Modely súťaží budú upresnené podľa počtu prihlásených družstiev.

ŠTK pripravuje dňa 18.8.2023 o 16:00 hod. aktív klubov v priestoroch tribúny MŠK Rimavská Sobota.

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

- b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

- c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

3. Správy zo sekretariátu:

1. Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné predpisy:
- nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
- novela Registračného a prestupového poriadku SFZ;
- novela Disciplinárneho poriadku SFZ;
- novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2. Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii "Legislatíva" na stránke futbalsfz.sk tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
3. Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, ktoré sú dostupné na uvedených LINK-och:
4.https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
5. https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
6. https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

Oznamujeme, že v dňoch 27.7.- 8.8.2023 bude sekretár čerpať dovolenku.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

 

Top