správa/oznam

 Úradná správa č.17, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.10.2019

 

Oznamujem športovej verejnosti, že ObFZ ponúka vstupenky na kvalifikačné stretnutie SLOVENSKO-AZERBAJDŽAN- 19.11 o 20 45 v Trnave na štadióne Antona Malatinského. Cena vstupeniek :32/22eur. Objednávky vstupeniek telefonicky u sekretára ObFZ 0911920667 do 25.10.14:00
1.
Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese
http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Nevyčerpané kredity za ObFZ nad 50%:             FK Radnovce
0,00 / 628,10, FK Lenartovce 140,00 / 628,10, FK Muráň 0,00 / 628,10, FK Veľký Blh 0,00 / 628,10, FK Sirk 0,00 / 628,10, FK Rimavské Janove 0,00 / 628,10, FK Lubeník 584,79 / 628,10
Žiadame aj ostatné FK o kontrolu a následné vyčerpanie kreditov .  
2.
Výkonný Výbor ObFZ prerokoval a schválil návrh na zmenu RS čl. XIV bod 8 s novým znením:
V MFS dospelých, je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 72 hodín po MFS nahrať videozáznam do modulu na nahrávanie v ISSF. V prípade, že IT  prostriedky sú nepostačujúce po ukončení MFS je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť cestou nahratie úplného videozáznamu na USB kľúč. DZ bude distribuovaný USB kľúč

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1. Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Upozorňujeme FK mládeže, že pri konfrontácii hráčov môžu byť prítomní výhradne VD, kapitán a konfrontovaní hráči. Prítomnosť iných funkcionárov a osôb je zakázaná. V zmysle SP nie je možné vykonať opätovnú konfrontáciu a všetky námietky vznesené po ukončení MFS budú zamietnuté.

 Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.

2. Zmeny Hracích dní a UHČ 6. LIGY DOUBLE STAR BET :.
 ŠTK KM prekladá MFS dospelých 3 .kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET FK Muráň – FK Lubeník na 27.10.2019 o 14:00.
4.Zmeny Hracích dní a UHČ 6.Liga SD U19:
ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 9. Kola 6. Ligy SD U19 FK Hajnáčka- FK Uzovská Panica 31.10.2019 o 15:30.

5.Zmeny Hracích dní a UHČ 5.Liga SŽ U15:

6. .Zmeny Hracích dní a UHČ- prípravka:
7. ŠTK na svojom zasadnutí dňa 23.10 prerokovala námietku FK Rimavská Seč z MFS 9. Kola 6. Ligy DOUBLE STAR BET  k štartu hráča: Kevin Botoš 1343192 a potvrdila oprávnenosť štartu hráča v MFS. Výsledok dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti.
8. ŠTK KM podľa SP 82/1/b  kontumuje MFS 7. Kola súťaže U11 prípraviek FK Hajnáčka- FK Rimavská Sobota a podľa 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hajnáčka.
Upozorňujeme FK Rimavská Sobota na dodržiavanie termínovej listiny zverejnenej na FUTBALNETE.


DK predseda Mário MACHYNIAK:
9/10/2019 Peter Fabo 1339344/TJ Tatran Muráň,6.liga Double Star Bet/,DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej pod č.19/10/2018 podľa čl.49/1f DP a rozhodla,že podmienečne upúšaťa od zvyšku trestu a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020 podľa čl.41/1,2 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

10/10/2019 Ákos Buša 1348168/ŠK R.Seč,U-19/,vylúčený za HNS-kopnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti podľa čl.46/1b DP v 10.kole U-19 ObFZ RS medzi ŠK R.Seč-FC 98 Hajnáčka hraného dňa 19.10.2019.DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu na 2 MFS nepodmienečne od 21.10.2019 podľa čl.46/2 DP.Uhradiť 5,- Eur v MZF.

11/10/2019 FC Radnovce ,za nedodržanie uznesenia DK 8/10/2019 z ÚS č.16 zo dňa 16.10.2019 podľa čl.64/1b DP,DK ukladá pokutu 20,-Eur podľa čl.64/4 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

12/10/2019 Ivan Berky 1233408/FC Radnovce,6.liga Double Star Bet/,na základe správy DS,podania cez ISSF, HNS-vyhrážanie sa DO podľa čl.48/1c.DK ukladá menovanému DS zákazom výkonu športu a akejkoľvek funkcie v stretnutiach FC Radnovce na 6 týždňov nepodmienečne od 14.10.2019 podľa čl.48/2b.DS bude prerušená po skončení jesennej časti súť.ročníka 2019/20 ObFZ RS.Uhradiť 10,-eur v MZF.

13/10/2019  Na základe DP čl.17/8 DK prerušuje tresty od 24.10.2019 udelené na časové obdobie,ktoré začnú platiť v jarnej  časti sezóny 2019/20(zostávajúci časť DS) nasledovne:
Ivan Berky 1233408/FC Radnovce,6.liga Double Star Bet/
Eugen Porteleky 1312931/TJ Uz.Panica,6.liga Double Star Bet/*
Daniel Tamas 1370501
/TJ Uz.Panica,6.liga Double Bet Star/

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
1/ KR žiada vyjadrenie R Belán Ondrej z MFS  FK Lubeník- FK Uzovská Panica k  dôvodu neuvedenia členov realizačných tímov v zápise o stretnutí, resp. v poznámkach rozhodcu do 29.10.2019
2/ KR žiada vyjadrenie R Šinglárová Kristína z MFS  U 19 FK Uzovská. Panica- FK Radnovce  k dôvodu neuvedenia členov realizačných tímov v zápise o stretnutí, resp. v poznámkach rozhodcu do 29.10.2019
3/KR žiada vyjadrenie J.Oláha r.č.: 1049817,k dôvodu svojvoľného rozhodovania MFS prípravky U11 7.kola FK Ožďany- FK Jesenské dňa 18.10.2019,nedodržaniu PF/pravidlo 6/ a verbálnemu napadnutiu DO. do 29.10.2019.

 

    

TMK  predseda: Ladislav DANYI:

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality
2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Zasadnutie Výkonného Výboru dňa 5.11.2019 o 16:00 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top