správa/oznam

Zo sekretariátu -

zasadnutie VV ObFZ sa bude konať dňa 14.08.2017 o 14,oo hod na štadióne MŠK R. Sobota na zasadnutie pozývame predsedov odborných komisií. Účasť nutná


ŠTK-KM Tóth G
1. Potvrdzovanie súpisiek pre všetky vekové kategórie v súťažiach ObFZ R. S bude 16.08.2017 podľa vydaných pokynov US č. 3 2017-18
2. Kontrola HP bola prevedená dňa 9.8.2017.ŠTK do VV predloží správu o stave štadiónov a HP. 16.8.2017 FK oznámi rozhodnutie FK na základe uznesenia VV – ObFZ a ŠTK.
3. FK ktoré majú mužstvá dospelých v súťažiach SsFZ ale družstvo dorastu a žiakov majú v súťažiach ObFZ musia predložiť súpisky 16.08.2017 na ObFZ /Hajnáčka,Lubeník,Jesenské,/
4. Súťaž prípraviek - ObFZ vylosuje po tom ako FK podajú prihlášky. Termín 15.09.2017 Upozorňujeme FK že hráč musí byť zaregistrovaný a musí mať RP.

KR – Parobek V
Náhradný termín – letný seminár R a DZ a fyzické previerky budú 18.08.2017 o 16,oo. Štadión MŠK – R. Sobota. Poplatok 10+2 eur,. Prezentácia v kancelárii ObFZ na štadióne. Na 16,15 pozývame aj R čakateľ / Bystrianský a Kooš T/. ´

DK . – Ďurík P
Prvé zasadnutie DK sa koná dňa 16.08.2017 o 15,oo

Do pozornosti FK - na základe SFZ : Spôsob fakturácie za hráča. Kompletnú informáciu nájdete na tomto odkaze . : http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.
Prosíme Vás si poriadne prečítať tento návod a hlavne že vo faktúre/vystavuje ju Váš účtovník/ ...atď. ! Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu“ Prehľad platobných predpisov „.

Balajthy Dezider v.r - podpredseda ObFZ   Forgon Ján sekretár ObFZ

Top