správa/oznam

ŠTK – G. Tóth  

1/ .  ŠTK upozorňuje  HR že zasadnutie ŠTK sa koná  každú stredu o 13,30 zápisy o stretnutí  R druhej triedy podľa pokynov HR  má odoslať poštou a to do 12,oo pondelok  podanú prvou triedou na O b F Z ŠTK  2 x.   Pokiaľ R nariadenie nebudú akceptovať  postup R bude riešiť KR – ObFZ  s finančným postihom.

2/.  Neprístojnosti po ukončení MFS  Káloša – Bátka II. trieda  12. Kolo  17.4.2016  postupujeme na DK 

3/.  Záznam neúplný  z M F S Káloša – Bátka 17.04.2016  / chýba odchod z HP /  postupujeme na DK .

4/.  Upozorňujeme FK Muráň  na zabezpečenie hráčov pri odchode z HP  podľa SP a PF, pri zistených nedostatkov na základe správ DS  postúpi ŠTK riešenie na DK.

KM – M. Machyniak  

  1.  Výsledky miniligy  Tornaľa 1.kolo  zverejníme po druhom kole ktoré sa bude konať  1.5.2016 o 9,oo v Hnúšťi  / sk . A /. 
  2. M F S dorast 7.5.2016  Sirk – Revúčka    o 14,oo  predzápas .

DK – P. Ďurík 

14/4/16   Kluka Norbert1208833   V. Blh  1 M F S NP  9ŽK  od 27.04.2016  FK uhradí 10-e

15/4/16  Gergely Szabolcs  1127117 FK Gemer  1 M F S NP 9 ŽK od 27.04.2016  FK uhradí 10-€.

16/4/16   Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  5 MFS  NP  podľa DP  49/1b a 49/2b od 27.04.2016 FK uhradí 10-€. 

17/4/16   Na návrh ŠTK FK Káloša za porušenie RS  kap. 16 čl.14g – nedostatočné vyhotovenie DVD  záznam z MFS  Káloša – Bátka  II. trieda  50-€ pokuta .

18/4/16  Na návrh ŠTK DK trestá FK Káloša podmienečným uzatvorením ihriska na 1 MFS do 30.06.2016 podľa 58/3. FK uhradí 10-€. / neprístojnosť divákov po MFS  Káloša – Bátka/. 

19/4/16  FK Káloša pokuta 50-€ za nedostatočnú US a neprístojnosť divákov po M F S Káloša – Bátka  podľa DP 58/2f,c . / vhodenie predmetu na HP  /

20/4/16  Barasso Ervin  1177050 FK  Uzovská Panica  DK žiadosti o zmenu zvyšku trestu nevyhovuje, zamieta sa.   

 

KR  - V. Parobek 

1/  Lakatoš Silvester stop 2 M F S neospravedlnená neúčasť na M F S. 

2/. KR na svoje zasadnutie 4.05.2016 o 16,15  predvoláva  HR z MFS  Káloša  -  Bátka  II. trieda  Jána Ivanika ako aj trénera ŠK  Bátka Vojtecha Gála a vedúceho mužstva Arpáda Csíkfejesa.

3/. Upozorňujeme HR  ktorý sú delegovaní na II, triedu aby zápisy o stretnutí neodovzdávali DPR ale podľa pokynov posielali na ObFZ poštou a to  podať do 12,oo v pondelok  / 1.trieda/  .  

 

Zmena       DL   č. 20              Revúčka – Lubeník              dorast                      Hodoň   za     Ďuríka 

 

 

Zo sekretariátu  :   žiadame   R   - SsFZ aby na ObFZ nahlásili svoje čísla účtov  - platí pre R ktorí to ešte  neurobili .      

 

JUDr     Ján   Č i l í k – predseda ObFZ  v.r                 Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

Top