správa/oznam

ŠTK –KM      G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky   2.kolo   I. trieda   dospelí  

2/. Schvaľujeme výsledky  prvého kola U – 15  okrem Hajnáčka - Veľký Blh - v šetrení

3/. Predvolávam na dňa 6.9.2017 o 13.45 predsedu FK V. Blh Júliusa Kovácsa. Menovaný donesie so sebou žiacke preukazy pod disciplinárnymi následkami

4/. Kontumuje MFS Rim. Seč - Hajnáčka 3:0 kontumačne z 1.kola žiakov zo dňa 19.8.2017. Podľa SP čl.82 pís.F za neoprávnený štart hráča, ďalej postupujeme na DK.

5/. Kontumuje MFS žiakov z 1.kola Radnovce - Lubeník 0:3 kont. za neoprávnený štart hráča SP čl.82 pís.F, ďalej postupujeme na DK.

DK   - P. Ďurík 

02/8/2017   Molnár Gabriel č.r. 1372612 FK Hajnáčka 1.mesiac nepodmienečne od 30.8.2017 podľa dp. čl.53 bod B Z 19 - neoprávnený štart hráča na MFS Rim. Seč - Hajnáčka. Poplatok 5,- EUR.
03/8/2017 Szabolcs Andras Tryzna č.r. 1369031 FK Hajnáčka 1.mesiac zákaz výkonu kpt.mužstva od 30.8. 2017 čl.53 bod B. Poplatok 5,-EUR
04/8/2017 DK trestá pokutou 10 Eur FK Hajnáčka za neoprávnený štart hráča v MFS R.Seč - Hajnáčka, DP DP53/3B.
05/8/2017 Zoltán Várady r.č. 1365115 FK Radnovce 1.mesiac nepodmienečne od 30.8.2017 DP čl.53 bod B za neoprávnený štart hráča MFK Radnovce - Lubeník. Poplatok 5,- Eur.
06/8/2017 Alexander Gyorgy r.č.1365159 FK Radnovce zákaz výkonu funkcie kpt. 1.mesiac od 30.8.2017. DP DP53/3B. Poplatok 5,- Eur.
07/8/2017 DK trestá pokutou 10 Eur FK Radnovce za neoprávnený štart hráča v MFS Radnovce - Lubeník DP53/3B

 

Zo sekretariátu   :  od  26.08   do 4.09.2017   sekretár čerpá dovolenku.  

 

Dezider   B a l a j t h y    v.r  - podpredseda   ObFZ                     Ján  F o r g o n   - sekretár   ObFZ 

Top