správa/oznam

 Úradná správa č.43, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 30.4.2020

 

1.V AKTUALITE na stránke ObFZ RS  sa nachádza USMERNENIE SFZ VO VECI PREVÁDZKY VONKAJŠÍCH ŠPORTOVÍSK PRE BEZKONTAKTNÝ ŠPORT. Žiadame Vás o jeho rešpektovanie.

2. Komisia delegátov SFZ usporiada licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie A (Delegát zväzu), resp. licencie P (Delegát stretnutia). Semináre sa budú konať v dňoch 3. - 4.7.2020 v Liptovskom Mikuláši v hoteli Klar. Presné oznamy o konaní seminárov sú v AKTUALITE na stránke ObFZ. Pre rok 2020 sú to jediné semináre, ktoré sa budú konať, tak je potrebné sa podľa toho aj zariadiť.

3. Dávame Vám touto cestou na vedomie projekt DAJ COVID-U GÓL a poprosíme Vás o podporu a zdieľanie na sociálnych sieťach.
SFZ V RÁMCI PROJEKTU DAJ COVID-U GÓL VYZÝVA KLUBY A FANÚŠIKOV – NATOČTE VIDEÁ A POĎTE DO TOHO S NAMI!
Viac informácií nájdete na https://www.futbalsfz.sk/sfz-v-ramci-projektu-daj-covid-u-gol-vyzyva-kluby-a-fanusikov-natocte-videa-a-podte-do-toho-

 

Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota, Na štadióne 1, Rimavská Sobota

 

 V Rimavskej Sobote 26.3.2020

 

Vec: Uznesenie Výkonného Výboru ObFZ Rimavská Sobota

 

Vážení priatelia a členovia  ObFZ Rimavská Sobota!

 

Na základe odporúčania a prijatých opatrení orgánov SFZ a SsFZ s prihliadnutým na predpokladaný vývoj situácie na území Slovenskej republiky Vás týmto informujeme, že Výkonný Výbor ObFZ  hlasovaním per rollam  schválil návrh predsedu ObFZ Rimavská Sobota v nasledujúcom znení

 Výkonný Výbor hlasovaním per rollam v dňoch 24-26.3.2020 jednohlasne schválil ( 7-za, 0-proti,0-sa držal ) zrušenie všetkých súťaží ObFZ Rimavská Sobota v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, pri dodržaní zásady anulovania všetkých výsledkov doteraz odohraných oblastných súťaží roč.2019/2020. Zároveň v nadväznosti na opatrenia SsFZ schválil, že z týchto súťaží nikto nepostúpi do regionálnych súťaží riadených SsFZ pre súťažný ročník 2020/2021.

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať. Želáme Vám v týchto ťažkých časoch hlavne pevné zdravie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Žiadame stránky (návštevy), najmä v súvislosti s vybavovaním matričných úkonov, aby kontaktovali pracovníka sekretariátu ObFZ Rimavská Sobota  telefonicky 0905 768 096, alebo mailom sekretar@obfzrs.sk.

 

S pozdravom a úctou

 

Mgr . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ             Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top