správa/oznam

Úradná správa č. 14, súťažný ročník 2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.10.2020

 

1. Neuhradená MZF za 09/2020 k 22.10.2020: FC Radnovce, TJ Tatran Muráň, FK Mesta Tornaľa a OFK Sirk. Žiadame obratom uhradiť (najneskôr do 26.10.2020).

2. Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota (ďalej ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia vírusu SARS-CoV-2, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie:

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (ďalej ÚKŠ SR) zo dňa 12. októbra 2020, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené ObFZ od 13. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito. V prípade uvoľnenia opatrení vlády SR a ÚKŠ SR žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web ObFZ.

3. Zo zasadnutia Výkonného výboru (ďalej VV), konaného dňa 15.10.2020 v Rimavskej Sobote:

VV zobral na vedomie:

  • kontrolu plnenia uznesení VV, vykonanú predsedom ObFZ
  • aktuálne informácie podané predsedom ObFZ z rokovania orgánov SFZ a aktuálne informácie o plánovanom prerozdeľovaní členského na základe počtu členov a nie družstiev (podmienkou prerozdelenia bude štart člena v minimálne 3 stretnutiach)
  • správu o činnosti ŠTK, KM a KR

 

VV prerokoval:

  • prípravu Konferencie ObFZ, predbežne naplánovanú na január 2021, pričom sa zaoberal aj možnosťou, aby delegáti konferencie schválili nevyhnutné dokumenty formou hlasovania per rollam v prípade, ak epidemiologické opatrenia neumožnia konanie konferencie zaužívaným spôsobom

 

VV schválil:

  • udelenie pokuty vo výške 300.- €, za odhlásenie družstva dospelých TJ Tatran Muráň zo 6. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.
  • udelenie pokuty vo výške 300.- €, za odhlásenie družstva dospelých ŠK Rimavská Seč zo 6. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.
  • udelenie pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-19 (dorast) ŠK Rimavská Seč zo 6. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.
  • udelenie pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-15 (žiaci) ŠK Rimavská Seč zo 4. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.
  • udelenie pokuty vo výške 100.- €, za odhlásenie družstva U-15 (žiaci) TJ Družstevník Klenovec zo 4. ligy ObFZ RS, podľa Rozpisu súťaží čl. V bodu 5a a čl. XIX bodu 3. Pokutu uhradiť v MZF.

 

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

TMK  predseda: Ladislav DANYI  

1. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie) v Banskej Bystrici, v termíne 23.11.2020 - 15.02.2021. Prihlásiť sa na školenie (len elektronicky) je možné do 01.11.2020. Podrobnosti TU.
2. Doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín, 17. november 2020 (utorok – štátny sviatok) Banská Bystrica. Prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

Matričná komisia: Richard BÁLINT

1. Dňom 30.09.2020 sa skončilo letné registračné obdobie. V nasledujúcom období je možné vykonávať len registráciu, alebo dočasnú preregistráciu hráčov v zmysle čl. RaPP.
2. Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča. Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4: V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby.

Oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že od 7.9.2020 sa stal novým sekretárom ObFZ Rimavská Sobota Richard BÁLINT.

Kontakty na sekretariát:

email. sekretar@obfzrs.sk

telefón.: 0905 768 069

 

Výkonný výbor:

          Mgr . Marian Petrok                                                             Richard Bálint
predseda ObFZ Rimavská Sobota                               sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top