správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/3  Schvaľujeme výsledky   dospelých 15. Kolo .

2/3  List FK Bátka zo dňa 16.03.2015 ŠTK akceptovala  aj napriek tomu že zasadnutie bolo 15.03.2016 . Poplatok  10-€.  

3/3  MFS  Radnovce – Sirk sa odohrá 3.4.2016 o 15,30  na HP Bátka. 

4/3  FK Radnovce MFS o zostup alebo o postup  prvé 4  MFS odohrajú na súperových ihriskách.  Náhradná HP pre mládež FC Radnovce  ŠTK schválil  Bátka ihrisko pri ZŠ. 

DK- P. Ďurík 

01/03/16  Vrábeľ Peter  1109148  FK Ožďany zmena trestu na podmienečný  1 MFS do 20.06.2016  FK zaplatí   10-€. 

02/03/16   Láska Ján  1218634  FK Veľký Blh zmena trestu na podmienečný , 1 MFS do 20.06.2016 FK zaplatí 10-€. 

03/03/16  Jakub Michal  1195017  FK Sirk   HNS  voči DO podľa   48/1c  3 MFS  NP   FK zaplatí 10-€. 

04/03/16   Gergely  Szabolcs  1127117  FK Gemer   1 MFS NP od 22.03.2016  5 ŽK   FK zaplatí 10-€.

05/03/16   Radics Daniel  1296152  FC Radnovce  1296152  1 MFS NP od 22.03.2016  5 ŽK   FK zaplatí 10- €. 

KR – V. Parobek 

Náhradný seminár R a DO ObFZ   1.04.2016  o 16,oo  na štadióne MŠK R. Sobota.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu  .

 

Zo sekretariátu  : všetky platné predpisy/poriadky,organizačné pokyny,smernice a iné predpisy / SFZ sú  verejnene  prístupné na nasledovných adresách :   http:// www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/poriadky.  htmlhttp://www.futbal-sfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/smernice. htmlhttp://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html  

 

JUDr     Ján     Č i l í k predseda ObFZ                          Ján   F o r g o n   - sekretár 

 

 

Top