správa/oznam

 Úradná správa č. 41, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 23.5.2019

 

Informujeme FK, že  bol oficiálne spustený formulár v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.
V prípade že do 30.6.2019 si nesplníte túto povinnosť, po 1.7.2019 vám budú odobraté kredity z eshopu  a nebudete môcť prijímať žiadne verejné prostriedky, ani od SFZ, mesta, obce ani VÚC !!!
nezabudni prosím na povinné prílohy !

Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, my budeme prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).


Upozorňujeme FK, že VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.5 schválil úpravu RS Čl. 16, bod 7, písm.e v novom znení:
.e) Za nedoručenie videozáznamu z MFS bude FK sankcionovaný pokutou vo výške 200 eur v MZF. V prípade opakovaného nedoručenia sa sankcia zvyšuje o 100%.
a zrušil pôvodný Čl.16 bod 14, písm. g a nahradil ho novým znením nasledovne:
g)  Nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod je zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb mládežníckych stretnutí z kreditov. Postup je vo video návode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

1.Na základe pretrvávajúcich problémov z nahrávaním videozáznamov nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod bude zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.

2. FK Lenartovce odhlásili družstvo starší dorast U19 z I. Triedy. Družstva budú mať podľa vylosovania v termíne MFS s FK Lenartovce voľno. ŠTK,  KM  zostávajúce MFS v zmysle RSčl.16/5 kontumuje v prospech súpera so skóre 3:0 FK Lenartovce odstupujeme na DK.

3.Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS..
16. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. A   FK Lubeník -FK Jelšava 22.5. o 16 00.
 18. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. B   FK Hajnáčka -FK Rim. Seč 26.5. o 10 00 .
4.  Na základe žiadosti MFK Jelšava súhlasíme s usporiadaním finále I. Triedy SŽ U15  15.6.o 11 00 na štadióne MFK Jelšava.

5. ŠTK nariaďuje FK Radnovce v MFS 15. Kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS  FK Radnovce- FK Klenovec zvýšiť počet členov US na 12.

6. ŠTK zaevidovala žiadosť FK Klenovec o zmenu miesta MFS15. Kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS  FK Radnovce- FK Klenovec  a žiadosť v zmysle SP zamieta. Poplatok 10 eur v MZF.

7. ŠTK KM žiada MFK Revúca a MŠK Rimavská Sobota predložiť vzájomnú dohodu o odohratí MFS 8.kola U11 prípravky do 30.5.2019
8. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ 18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ 4.8.2019, odveta 11.8.2019
 Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

 Zasadnutie zo dňa 22.5.2019:

30/5/2019 FK Lenartovce U-19, na podnet ŠTK, DK trestá klub, ktorý odhlásil svoje mužstvo v priebehu súťažného .ročníka 2018/19 pokutou 300,- Eur, podľa čl.19/3 RS ObFZ RS. Pokuta bude zahrnutá v MZF za  mesiac máj 2019.

31/5/2019 Ján Huťan 1230601/TJ Tatran Muráň,6.liga /, vylúčený po 2 ŽK, DK trestá  zákazom výkonu športu na 1MFS nepodmienečne od 20.5.2019 podľa čl.37/3 DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

32/5/2019 Lukáš Deme 1298836/MFK Jelšava,6.liga/,za udelenie 5 ŽK, DK trestá zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 20.5.2019 podľa čl.37/5a DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

33/5/2019 Július Kovács 1319288/TJ-FK Družstevník Veľký .Blh, bezpečnostný manažér/,na základe SoZ- vyhrážanie sa DO, zo stretnutia 17.kola I.tr.U-15 sk. B medzi ŠK R. Seč- FK V. Blh hraného dňa 18.5.2019, DK začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.48/1c DP. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK Veľký Blh od 20.5.2019 do vyriešenia  podľa čl. 71/1,  3b, 5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4  DP. Zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu cez ISSF do 27.5.2019.

34/5/2019 Vladimír Majdiak 1174268/FK UZ.Panica,6.liga/,na základe správy DS a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 14.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi TJ Družstevník Kráľ-FK Uzovská Panica hraného dňa 19.5.2019,podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti v súboji o loptu mimo pokutového územia podľa čl.46/1b DP,DK trestá zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 20.5.2019 podľa čl.46/2 DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

35/5/2019 Gabriel Oláh 1239114/FK Uz.Panica,6.liga/,na základe správy DS a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 14.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi TJ Družstevník Kráľ-FK Uzovská Panica hraného dňa 19.5.2019, stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti v PÚ podľa čl.46/1b DP,DK trestá zákazom výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 20.5.2019 podľa čl.46/2 DP. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

36/5/2019 Nikolasz Karasz 1362248/FK Uz.Panica,6.liga/,na základe správy DS a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí 14.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi TJ Družstevník  Kráľ-FK Uzovská Panica hraného dňa 19.5.2019, hrubé urážky DO po stretnutí, DK začína discplinárne konanie voči menovanému podľa čl.48/1c DP. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkonu športu  a akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK Uz.Panica od 20.5.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1, 3b, 5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4 DP. Zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedenému disciplinárnemu previneniu cez ISSF do 27.5.2019.

37/5/2019 Marián Strihan 1032702 R,DK na základe  ZoS a vlastných zistení,  za administratívne pochybenie DO podľa čl.63/1b,DK trestá menovaného zákazom výkonu funkcie R na 1 mesiac nepodmienečne od 16.5.2019 podľa čl.63/2b. Uhradiť 10,-Eur v prospech  ObFZ RS.

38/5/2019 Miroslav Verkin 1311544 DZ,DK na  základe ZoS, Správy DZ a vlastných zistení, za administratívne pochybenie. DO podľa čl.63/1b,DK trestá menovaného zákazom výkonu funkcie DZ na 2 mesiace nepodmienečne od 16.5.2019 podľa čl.63/2b.Uhradiť 10,-Eur v prospech ObFZ RS.

39/5/2019 Ján Brndiar 1318797/veduci mužstva TJ Družstevník Klenovec/, DK na základe vlastných zistení upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie uvedenej v uznesení 24/5/2019 podľa čl.38/1 DP.

40/5/2019 Vladimír Parobek 1176295/kapitán TJ Družstevník Klenovec,6.liga/,DK na základe vlastných zistení upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie uvedenej v uznesení 25/5/2019 podľa čl.38/1 DP.

41/5/2019 Viktor Vince 1126409/TJ Družstevník Klenovec,6.liga/,na základe Správy DZ, Oznámení o nedostatkoch a vlastných zistení za pokus o napadnutie DO podľa čl.49/1d v stretnutí 12.kola 6.ligy double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica- TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019 ,DK trestá menovaného zákazom výkonu športu a výkonu akejkoľvek funkcie na 4 mesiace nepodmienečne v stretnutiach TJ Družstevník Klenovec od 6.5.2019 podľa čl.49/2d.Uhradiť 10,Eur v MZF.

42/5/2019 TJ Družstevník Klenovec, DK berie na vedomie písomné stanovisko k uzneseniu 29/5/2019.

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1)  Žiadame, aby DZ a R upozornili ISSF manažérov klubov na správu z FUTBAL NETU a US č.41 ohľadom povinnosti registrácie do nového registra MNO.
2) Nariaďujeme DZ vykonať po stretnutí vizuálnu kontrolu nahrávania videozáznamu s uvedením výsledku v správe DS.
 3) KD SFZ  organizuje  v dňoch 26.-27.7.2019  v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)  dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. "A") a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. "P"). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.

 4) Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať mailom na  ObFZ.( sekretar@obfzrs.sk).!!! V MFS, kde nie je DZ túto povinnosť preberá R stretnutia.
5) Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky. 

6)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

7). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ.
8) KR vyškolila Kristínu Singlárovú a dňom 23.5.2019 zaradila na NL rozhodcov ObFZ, ako R čakateľ.
9) Zmany DL: 15. Kolo 6. Liga DOUBLE STAR BET .FK Muráň- FK Uzovská Panica: AR2 Kristína Singlárová.
 
TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 20.6.2019. Bližšie informácie budú zverejnené v ďalšej US.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.

TMK zverejní zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v aktualite, v  utorok na stránke ObFZ. Tréneri s končiacou licenciou budú kontaktovaný sekretárom ObFZ.


Výkonný výbor

 VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.5 schválil úpravu RS Čl. 16, bod 7, písm. e v novom znení:
.e) Za nedoručenie videozáznamu z MFS bude FK sankcionovaný pokutou vo výške 200 eur v MZF. V prípade opakovaného nedoručenia sa sankcia zvyšuje o 100%.
a zrušil pôvodný Čl.16 bod 14, písm. g a nahradil ho novým znením nasledovne:
g)Nariaďujeme FK  nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod je zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.
VV sa zaoberal listom MŠK Jelšava, prerokoval opatrenia KR a ŠTK na zlepšenie zabezpečenia kontrolnej činnosti na MFS, skvalitnenie vyhodnocovania videozáznamov a US v MFS.
VV schválil zverejňovanie a DO pre FK, ktoré nedodržiavajú finančnú disciplínu( splatnosť MZF a ďalších poplatkov) v prospech SFZ, ObFZ.

Matričná komisia

Správy sekretariátu

Žiadame FK Radnovce, FK Veľký Blh o uhradenie druhej splátky za rozhodcov do 30.5 na účet ObFZ.
Nesplatenie MZF za mesiac apríl: FK Radnovce- žiadame o urýchlené splatenie do 30.5 pod následkom DO.

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top