správa/oznam

 Úradná správa č. 5 súťažný ročník  2020/2021 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 13.8.2020

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, trénerov, rozhodcov a delegátov, že je nutné vygenerovať nové členské pre futbalový klub, ako aj pre hráčov a členov FK na súťažný ročník 2020/21
2. Vyžrebovanie 6. ligy ObFZ je na futbal nete. Je možné si ho vytlačiť na
FUTBALNET/ObFZ RS/SÚŤAŽE/6.LIGA ObFZ/ prehľad
3. Bola prijatá novela SP, ktorá rozširuje možnosti striedavých  štartov hráčov. Podrobnosti v sekcii Matričná komisia.

 

 ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓŠ

1. Začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21:
 6. LIGA Dospelí- 15,16.8.2021,
U19- 29.8.2021,
U15- 12.9.2020
U11- 4.9.2021,
U9- 11.9.2021,
2. Predbežne prihlásené družstvá:
 Požadované výnimky: Sobota UHČ: MFK Jelšava, TJ Ožďany, OFK Sirk, FK Obec Lubeník, FK Mesta Tornaľa- Sobota 17:00 (podľa futbal netu) 
6. liga U19:, OFK Sirk,  ŠK Rimavská Seč, TJ FK Veľký Blh, FC Hajnáčka, TJ Ožďany,
4. liga U15: Družstevník Klenovec, TJ Tatran Muráň, MFK Jelšava, FK Obec Lubeník, FC Radnovce, ŠK Rimavská Seč, TJ Družstevník Kráľ, TJ Ožďany, FC Hajnáčka, TJ v Rimavských Janovciach,
U11: TJ Iskra Hnúšťa, MFK Jelšava, FC Hajnáčka, FK Jesenské, FK Mesta Tornaľa, TJ Ožďany, MFK Revúca, MFK Tisovec,
U9: TJ Iskra Hnúšťa, MFK Jelšava, FK Jesenské, FK Mesta Tornaľa, TJ Ožďany, MFK Revúca, MŠK Rimavská Sobota,
Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme zmenu hracieho dňa:

1. kola 6.Ligy ObFZ FK Mesta Tornaľa- TJ Tatran Muráň -   17.10.2020 o 14:30
1. kola 6. ligy ObFZ MFK Jelšava-ŠK Rimavská Seč -           17.10.2020 o 14:30
2. kola 6. ligy ObFZ ŠK Rimavská Seč- TJ Družstevník Kráľ 24.10.2020 o 14:30
3. kola 6. ligy ObFZ FK Mesta Tornaľa- ŠK Rimavská Seč    25.10.2020 o 14:00

 

DK predseda Mário MACHYNIAK:
KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
1.  Termín letného semináru rozhodcov a delegátov zväzu-

Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili riadne termínu letného semináru a fyzických previerok sú povinní zúčastniť sa náhradného termínu. Termín seminára je 21.8.2020 o 16:00 na štadióne MŠK Rimavská Sobota. Poplatok za seminár 20+5 eur. Rozhodcov tiež žiadame podpísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti v športe na sekretariáte ObFZ, prípadne poštou, ktorým boli zaslané elektronicky.
2. Oznamuje R a DZ, že Vami uhradený poplatok za spoluúčasť na zimnom seminári vo výške  10 eur bude automaticky preúčtovaný ako poplatok za Zimný seminár v sezóne 2020/21. V prípade, že žiadate poplatok vrátiť kontaktujte sekretára ObFZ.
3. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok (vygenerovať a zaplatiť faktúru).Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS
4. Zmeny v pravidlách futbalu platné od 1.6.2020 je možné si stiahnuť v nasledovnom linku

 https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/06/145bc678-54b4-4bfd-b9cd-f853b227f148.pd


TMK  predseda: Ladislav DANYI
 
Matričná komisia: Ivan OSTRIHOŇ

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
b) od 18.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
 • postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča, •
Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,
 • na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z  U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.
2. Výkonný výbor prijal novelizáciu SP prioritne Článok 28 a jeho bod 8 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ. Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. „Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča,“

Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží .
Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac jednej súťaže . „Družstvo nižšej súťaže, v ktorom hrali hráči na základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, v ktorej pôsobilo družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej,

 

Výkonný Výbor:

   Mgr . Marian Petrok                                                       Ivan Ostrihoň
predseda ObFZ Rimavská Sobota                           sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top