správa/oznam

Úradná správa č. 27, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 19.4.2024

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou o zmene UHČ 13.kola SŽ U15 medzi FC 98 Hajnáčka - MŠK Jelšava na 12.5.2024 o 12:15 hod.

1/2 Žiadame o nahlásenie termínu stretnutia SŽ U12 FK obec Lubeník - FK Iskra Hnúšťa do 21.4.2024, inak určí stretnutie ŠTK.

1/3 Kontumuje stretnutie 11.kola MŽ U12 MFK Revúca - TJ Ožďany 3:0 za nenastúpenie na MFS. Zároveň upozorňuje na povinnosť pri zmene UHČ, tak ako to robí väčšina mužstiev udávať do systému ISSF. Po dohode obidvoch klubov a nezadaní do systému ISSF komisia negarantuje odohratie stretnutia.

1/4 Žiadame o nahlásenie výsledkov, aj strelcov gólov zo stretnutí 10.kola MŽ U12 Lubeník - Revúca, Ožďany - Hnúšťa Dávidovi Sabackému na tel. číslo 0904 564 120.

1/5 TMK SsFZ v spolupráci s TÚ SFZ a príslušnými TMK ObFZ plánuje v druhom polroku 2024 zorganizovať dve školenia UEFA C licencie – Rimavská Sobota/ Lučenec (august – október) a Banská Bystrica / Zvolen (september – november)

1/6 Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ. Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Dôležité upozornenie !!!

Dôvod:
Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Od 27.4.2024 sa do ISSF už prihlasuje pomocou registračného čísla a hesla alebo rodného čísla a hesla. Emailová adresa sa už nedá použiť. Prosíme klubových a tímových manažérov ako aj trénerov, aby informovali o tomto hlavne hráčov klubu. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.

Správy zo sekretariátu:

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretar@obfzrs.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

- v prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky.

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top