správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Schvaľujeme výsledky 28. Kola  zo dňa 14.6.2016   I. tr. , dospelí 

Prihlášky pre súťažný ročník 2015-2016 sa podávajú do 30.06.2015 v elektronickej podobe. FK dostanú prihlášky aj poštou.  Štartovné musí byť uhradené do 26.06.2015  na účet ObFZ Rimavská Sobota  podľa vydaných pokynov  US – ObFZ   č.   37/  2014-2015  zo dňa 3.6.2015 

     Č Ú :  ObFZ   Rimavská Sobota  :  0068937510/0900   SLSP   Rimavská Sobota  

 Aktív  ŠTK spojený vyhodnotením a vylosovaním nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa

             3.júla 2015   o 15,oo  v Kaviarni  Mladosť Rimavská Sobota/ 50 m od železničnej stanice /

Na aktív pozývame prezidentov  FK hrajúcich v súťažiach  ObFZ   Rimavská Sobota  .  

KM – M. Machyniak

Schvaľujeme výsledky 28.kolo U-19 a 15. kolo žiakov  / A a B/   

Schvaľujeme výsledok finále žiakov  Rimavská Seč – Jelšava  2:2   na PK  1:4.  K postupu do súťaží SsFZ MFK Jelšava sa vyjadrí do 22.06.2015  na ObFZ.  

FK Rimavská Seč  dorast U- 19  sa vyjadrí k postupu do súťaží SsFZ do 22.06.20015  na ObFZ. 

DK – P. Ďurík 

Oprava   DK 9/6/15  Mikuš Miroslav   3 MFS NP od 11.6.2015    FK Revúčka  1096827 

13/6/15  Černák Peter  1178050  FK Revúčka  1 MFS NP od 17.06.2015  5 ŽK  FK zaplatí 10-€.

14/6/15  Kótai Ondrej 1335544 FK Sirk  1 MFS NP od 17.6.2015 5 ŽK FK zaplatí 10 €.

15/6/15  Kárász Peter  1216888  FK Radnovce 1 MFS  NP od 17.6.2015  5 ŽK FK zaplatí 10-€.

16/6/15  Michal Jakub  1195017  FK Sirk  1 MFS NP od 17.06.2015 9 ŽK   FK zaplatí 15-€. 

KR – V. Parobek

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční  24.07.2015 v Rimavskej Sobote,. / MŠK Rimavská Sobota/ o 16,oo  . R a DZ pri prezentácii odovzdajú potvrdenie o zdravotnom stave / obvodný lekár alebo športový lekár/  potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace.

Zo sekretariátu :  - evidujeme listy /oznámenia/ Rimavské Janovce, Káloša,  Uzovská  Panica, Blhovce, ŠK Tempus ,  Stárňa,- – ohľadom  štartu FK v súťažnom ročníku 2015-2016. Prihlášky poštou dostanú obecné úrady.  

Dezider  B a l a j t h y  - podpredseda ObFZ              Ján   F o r g o n- sekretár ObFZ

 

Top