správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky I.  a II. triedy zo dňa   1-2.10.2016 

2/. Upozorňujeme  FK Rim. Seč na udržiavanie HP v takom stave ako to bolo nariadené ŠTK.

KM – Machyniak M

1/. Žiadame   MŠK R. Sobota a FK Jesenské aby na zasadnutie KM 12.10. 2016 doručili správy / a zápisy/  z turnajov prípraviek .  /R. Rubint, Cs Singlár/.

DK  - P. Ďurík 

1/10/16  Jakub Michal  1195017 FK Jelšava  žiadosť o zmenu trestu  na podmienečný – zamieta sa.

2/10/16   Buša Gabriel 1172876 Rim. Seč  zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva do 30.10.2016  Podľa DP  3 hlava čl.9-2/b I.  FK uhradí   10-e. 

3/10/16    Danyi Štefan  7.05.1972  zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva do 30.10.2016 podľa DP  3.  Hl. čl.9-2/b – I  .  FK uhradí  10-€.

4/10/16  DK na základe podnetu  KR  ObFZ žiadá písomné vyjadrene k incidentu v M F S 8. Kolo  Klenovec – Lubeník   /   69.minúta/  od  :  Marek Medveď   20.05.1982   asistent trénera FK Klenovec  č.r. 1135168.   Laciak Ján   1183994  FK   Lubeník.       HR   -  Hodoň  Martin ,   AR 1   Šupka Miloš   a DZ  Tóth   Gejza.   Písomné vyjadrenie  doručiť na DK  ObFZ  do 11.10.2016   pod disciplinárnymi následkami. 

TMK  - L. Danyi  

Zasadnutie  TMK ObFZ  sa uskutoční dňa 10.10.2016   o 14,30 hod., na ObFZ  R. Sobota. Účasť členov  nutná  . 

KR – V. Parobek 

1/. Podnet MFK Jelšava 9. kolo  čiastočne opodstatnený . Situácia z 52. Minúty nepreukázateľná zo záznam. Situácia  57.  minúta  - opodstatnená.  Postup DO bude riešení  KR v zmysle vydaných pokynov pre činnosť R a DZ.

2/. Podnet FK Klenovec  z NFS  Klenovec – Lubeník    8.kolo  - čiastočne opodstatnený.  24. minúta – neopodstatnená.  Situácie  ostatné  / 40 .,52., min/  - opodstatnené.   Postup DO  KR bude riešiť v zmysle vydaných  pokynov pre činnosť R a DZ.  

3/.Na základe analýzy DVD z MFS  Klenovec – Lubeník  8.kolo  postupujeme na DK .  Situácia zo 69. minúty.

                                   Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP 

 

JUDr   Ján  Č i l í k   - predseda   ObFZ                                          Ján   F o r g o n  - sekretár

Top