správa/oznam

 Úradná správa č.18, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 31.10.2019

 

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.

ObFZ ďakuje FK, funkcionárom klubov, hráčom, rozhodcom a ďalším futbalovým činovníkom za bezproblémový a korektný prístup v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS
ŠTK KM schvaľuje výsledky dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníku 2019/2020 vo všetkých súťažiach riadených ObFZ.

1. Od jarnej časti súťažného. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Upozorňujeme FK mládeže, že pri konfrontácii hráčov môžu byť prítomní výhradne VD, kapitán a konfrontovaní hráči. Prítomnosť iných funkcionárov a osôb je zakázaná. V zmysle SP nie je možné vykonať opätovnú konfrontáciu a všetky námietky vznesené po ukončení MFS budú zamietnuté.

 Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.


2. ŠTK KM podľa SP 82/1/b  kontumuje MFS 9. Kola  U19 SD  FK Hajnáčka- FK Uzovská Panica a podľa 11/2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hajnáčka. Prípad postupujem DK.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

14/10/2019 Jakub Goldschmidt 1299471/TJ Tatran Muráň,6.liga Double Star Bet/,vylúčený po 2 ŽK v dohrávke 3.kola 6.ligy Double Star Bet medzi TJ Tatran Muráň- FK obec Lubeník hraného dňa 27.10.2019.DK ukladá Disciplinárnu sankciu/ďalej len DS/ zákaz výkonu športu na 1 MFS nepodmienečne od 28.10.2019 podľa čl.37/3 DP. DS prerušená do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2019/20 ObFZ RS.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

15/10/2019 Jozef Oláh 1049817/TJ Ožďany, tréner U-19/,na základe podnetu KR ObFZ RS,za svojvoľné rozhodovanie bez platnej licencie R MFS 7.kola prípraviek U-11 ObFZ RS medzi TJ Ožďany-FK jesenské dňa 18.10.2019/porušenie PF pravidlo 6/ a verbálne napadnutie riadne DO podľa čl.48/1c.DK ukladaná menovanému DS  4 týždne pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach TJ Ožďany od 30.10.2019 a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze styku menoveného s delegovanými osobamiv priestoroch pre nich vymedzenými na štadiónoch v súťažiach ObFZ RS do 30.06.2020 podľa čl. 48/2b DP, čl.43/2g DP.DS prerušená do začiatku jarnej časti súť.ročníka 2019/20 ObFZ RS. Uhradiť 10,-Eur v MZF.

16/10/2019 TJ Uzovská Panica U-19,na základe podnetu ŠTK ObFZ RS/nenastúpenie na MFS,dohrávka 9.kolo U-19 ObFZ RS dňa 31.10.2019/,DK klubu ukladá pokutu 70,-Eur pre ObFZ RS  podľa podľa kap.XIX čl.2a RS ObFZ RS.Pokuta pre OBFZ RS bude započítaná do MZF.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
1.KR  prijala a prerokovala podanie R: Ondrej Belan a Kristína Singlárová k nedostatkom v MFS.
2.KR odstupuje p. Jozefa Oláha r. č.: 1049817 z dôvodu nedoručenie vyjadreniaohľadom  svojvoľného rozhodovania MFS prípravky U11 7.kola FK Ožďany- FK Jesenské dňa 18.10.2019,  k nedodržaniu PF/pravidlo 6/ a verbálnemu napadnutiu DO DK.
3.Termín a miesto zimného semináru R bude spresnený v nasledujúcich US.  

TMK  predseda: Ladislav DANYI:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Zasadnutie Výkonného Výboru dňa 12.11.2019 o 16:00 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top