správa/oznam

Úradná správa č. 30, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 29.4 2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK striktne žiada o dodržiavanie začiatkov ÚHČ pod disciplinárnymi následkami.

1/2 Zmeny v komisii ŠTK - KM :

Predseda: Adrian Koóš, tel: 0903 553 824, email: koos.adrian@zoznam.sk - zodpovedný za súťaže dospelých

člen: David Sabacký, tel: 0904 564 120, email : mladezobfzrs@gmail.com  - zodpovedný za sú aže U19 a U11

člen: Jaroslav Maďar, tel.: 0948 888 078, email: mladezobfzrs@gmail.com  - zodpovedný za súťaže U15 a U9

Žiadame kluby komunikovať výhradne s hore uvedenými osobami.

Žiadame funkcionárov klubov na používanie mailovej komunikácie, nakoľko členovia komisie majú svoje za-mestnania a nemôžu reagovať na telefonáty v doobedňajších hodinách. Žiadosťami klubov v mailovej komunikácii sa budeme včas zaoberať. Telefonicky riešiť iba naliehavé prípady (pandémia, choroba, dopravná nehoda a pod.).

1/3 ŠTK/KM MFS U19 OFK Sirk - FC 98 Hajnáčka v šetrení, postupuje na DK

1/4 ŠTK/KM MFS dospelí OFK Sirk - TJ Ožďany v šetrení, postupuje na DK 

1/5 ŠTK/KM berie na vedomie oficiálne vyjadrenie o odhlásení mužstva OFK Sirk (dospelí) zo súťažného ročníka 2021/2022 ObFZ RS. Družstvá vylosované ako súperi OFK Sirk budú mať voľný žreb. Prípad postupuje na DK.

1/6 ŠTK/KM berie na vedomie oficiálne vyjadrenie o odhlásení mužstva OFK Sirk (dorast) zo súťažného ročníka 2021/2022 ObFZ RS. Družstvá vylosované ako súperi OFK Sirk budú mať voľný žreb. Prípad postupuje na DK.

1/7 ŠTK/ KM po vzájomnej dohode klubov súhlasí s odohraním nasledovných stretnutí:

  • 8. kolo 4. ligy U15 medzi FC 98 Hajnáčka - Kráľ na 30.4.2022 o 10:30 hod.
  • 14. kolo 4. ligy U19 medzi FC 98 Hajnáčka - MFK Jelšava na 30.4. 2022 o 13:00 hod.
  • 9. kolo 4. ligy U15 medzi TJ v Rimavských Janovciach - FC 98 Hajnáčka na 8.5.2022 o 14:00 hod.

2. KR - predseda Ing. Martin Konček:

2/1 Zmeny - Delegačný list č. 21 zo dňa 21.04.2022

6. LIGA DOSPELÍ ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

30.04.2022  o 16:00  - ZRUŠENÉ

MFK Jelšava - OFK Sirk

R – KRIAK ZDENKO; AR – ŠUPKA Miloslav; AR – VÝVLEK Ján; DZ – VERKIN Miroslav

01.05.2022  o 16:00

TJ Ožďany - TJ Družstevník Kráľ

R – REPKA Peter; AR – HODOŇ Martin; AR – VÝVLEK Ján za KUZMA Norbert; DZ – TÓTH Gejza

6. LIGA DORAST U19 ObFZ RS

30.04.2022  o 13:30

FC 98 Hajnáčka - MFK Jelšava

R – KALIČIAK Štefan za KUZMA Norbert; AR – KUZMA Norbert za VARGA Daniel

30.04.2022  o 13:00

TJ - FK Veľký Blh (D) - OFK Sirk - ZRUŠENÉ

R – KALIČIAK Štefan; AR - STRIHAN Marian

4. LIGA SŽ U15 ObFZ RS

30.04.2022  o 10:30

FC 98 Hajnáčka - TJ Družstevník Kráľ

R – KALIČIAK Štefan za KUZMA Norbert; AR – LAIK (SZABÓ Kristián)

OBFZ BB

II. TRIEDA

01.05.2022  o 16:30

TJ Slovan Pohronská Polhora - ŠK Zornička Riečka

R – KRIAK ZDENKO; AR – OBFZ BB za VÝVLEK Ján

2/2 Kontakty na predsedu a členov komisie:

predseda - Martin Konček, Tomášikova 1201/10 - Revúca, tel.: 0915 084 013, mar.koncek@gmail.com,

člen - Ivan Belán, Sirk 33, tel.: 0904 875 605, iculik181@gmail.com

člen - Daniel Varga, Dr. Clementisa 4 - Rimavská Sobota, tel.: 0948 711 668, dammhousers@gmail.com

člen - Peter Petrinec, Slnečná 167/5 – Hrachovo, tel.: 0907 842 287, petrinecpeter1@gmail.com

2/3 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci rozhodcovia a delegáti majú povinnosť sa ospravedlňovať najneskôr 7 dní pred hracím kolom (MFZ alebo Zimný pohár pre kategóriu U19). Rovnako obsadzovací úsek KR žiada rozhodcov a delegátov, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com

2/4 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

3/2 Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

3/3 Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

4. DK - predseda Ing.Ľudovít Hrmo

4/1

DK 1/2022: Marcell Bozó 1392877 (FC 98 Hajnáčka, 6. liga dorast U19),  na základe vlastných zistení, začína disciplinárne konanie za telesné napadnutie súpera v 70. min. stretnutia 13. kola 6. ligy dorastu U19  OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022 a žiada menovaného o podrobné písomné vyjadrenie podaním v ISSF, do 03.05.2022. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie a športovej činnosti vo všetkých stretnutiach FC 98 Hajnáčka od 22.04.2021 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3d,6,7,a čl. 43/1,2a,4 DP.

DK 2/2022: OFK Sirk – na základe podnetu ŠTK ObFZ Rimavská Sobota a vlastných zistení začína disciplinárne konanie:za telesné napadnutie súpera hráčmi OFK Sirk na hracej ploche v MFS 13. kola 6. liga dorast U19  OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022, podľa čl. 49/1a,b. Žiada klub uviesť identifikačné údaje previnilcov pod následkom DS, do 03.05.2022,

a) za porušenie povinností organizátora v MFS 13. kola 6. ligy dorastu U19 medzi OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022, podľa čl. 57/1a,b.

b) za hrubé nešportové správanie priaznivcov OFK Sirk v MFS 13. kola 6. ligy dorastu U19 medzi OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022, podľa čl. 58/1d,e. Žiada klub uviesť identifikačné údaje previnilcov pod následkom DS, do 03.05.2022.

4/2 DK ObFZ Rimavská Sobota predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05.05.2022 o 15:30 hod.:

OFK Sirk:

Vladimír Sentandráši, nar. 14.05.1964, hlavný usporiadateľ v MFS 13. kola 6. ligy dorastu U19 medzi OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022,

Cyril Halmo -  vedúci družstva v MFS 13. kola 6. ligy dorastu U19 medzi OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022,

FK 98 Hajnáčka:

Ján Oštrom, lvan Poprocký, tréner v MFS 13. kola 6. ligy dorastu U19 medzi OFK Sirk – FC 98 Hajnáčka dňa 23.4.2022.

5. Matričná komisia - Richard BÁLINT

Upozorňujeme zástupcov futbalových klubov, že od 1. apríla končí zimné registračné obdobie.
Od tohto termínu je možné vykonávať len registráciu nových hráčov a preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:
a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.
b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top