správa/oznam

ŠTK - KM - Kooš A.

07/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 3 kola dospelých podľa zverejnených výsledkov na futbalnet. sk. 

08/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 3 kola U19 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk. 

09/09/2018 ŠTK – KM schvaľuje výsledky 3 kola U15 skupina A,B  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet . sk.  , okrem MFZ Rimavská Seč – Hajnáčka .

10/09/2018  ŠTK – KM  predvoláva vedúcich  mužstiev U15  FK Rimavská Seč  a FK Hajnáčka , rozhodcu Norberta Kľuku z MFZ Rimavská Seč- Hajnáčka U15 na 19.09.2018 (streda) o 16.00 kancelária ObFZ pri štadióne MŠK Rimavská Sobota.

11/09/2018  ŠTK – KM  kontumuje  MFZ 2.kola U19 Hajnáčka – Lenártovce  3:0 podľa SP 82 ods.f a na základe oznámenia R a AR. Postup rozhodcov v MFZ  odstupujeme na KR.

12/09/2018  ŠTK – KM   Štarty hráčov na osobný doklad totožnosti – OP, PAS, VP:  povinnosť FK pri štarte hráča na OP – predložiť  R, DZ doklad matričného úkonu a do 48 hod. zaslať sken  RP na ŠTK       – opakované prípady budeme odstupovať  DK .    Povinnosť  R a DZ – uviesť v zápise resp. správe overenie a dôvod štartu hráča na osobný doklad totožnosti.

13/09/2018  ŠTK – KM  podľa správy DZ  dôrazne  upozorňujeme FK Radnovce na dôkladnú dezinfekciu, vyčistenie soc. zariadení a dokončenie sedadiel  na striedačke pod disciplinárnymi následkami (uzatvorenie štadióna).

14/09/2018  ŠTK – KM  dôrazne upozorňuje FK Lenártovce na dôkladnú prípravu hracej plochy na MFZ (rohové zástavky, vyznačenie hracej plochy) pod disciplinárnymi dôsledkami.

15/09/2018 ŠTK – KM   upozorňuje FK na začiatok súťaže prípraviek na deň  21.9.2018 (piatok) , vylosovanie na futbalnet.sk., kontaktná osoba  Alexander  Pataki  0908 813131.

 

DK - Machyniak M.

02/09/2018 DK trestá hráč Norbert Danyi 1294585(FK R.Seč) vylúčený za HNS-držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl.46/1b DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 13.9.2018 podľa čl.46/2 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

03/09/2018 DK trestá hráč Jozef Kovács 1261980(FK Kráľ) vylúčený po 2 ŽK podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 13.9.2018.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

04/09/2018 Jozef Kovács 1261980(FK Kráľ) na základe správy DS a zápisu o stretnutí v stretnutí 3.kola V.Blh-Kráľ za HNS po vylúčení a pri odchode z hracej plochy voči delegovaným osobám  podľa čl.48/1c  DP. DK začína disciplinárne konanie voči menovanému. Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FK Kráľ od 17.09.2018 do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,b, 5a,6,7,9 a čl. 43/1,2a,4 DP. DK žiada menovaného o písomné stanovisko k uvedeným disciplinárnym previneniam do 18.09.2018 podaním cez ISSF.

05/09/2018 Dk berie na vedomie podnet FK Kráľ. DK žiada FK V.Blh o zaslanie nepoškodeného videozáznamu z MFS FK V.Blh – FK Kráľ do 18.9.2018 pod DS.

06/09/2018 DK trestá vedúceho mužstva FK Lenartovce dorast Moricz Varady 23.02.1964 za neoprávnený štart hráča v MFS FK Hajnačka – FK Lenartovce dorast pokutou 15€ v MZF. Uhradiť 5€ v MZF za prejednanie.

 

KR - Parobek V. 

KR dôrazne upozorňuje R na dôkladnu kontrolu pred stretnutím ohľadom nástupu hráčov na MFS ,povinnosť skontrolovať hráča podľa zápisu o stretnutí,nakoľko na stretnutie môže nastúpiť len hráč uvedený v zápise o stretnuí a pod číslom z akým je uvedený.

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Mgr.  Petrok M   - predseda ObFZ   v.r                                    Ján F o r g o n  - sekretár

Top