správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

1/.  Upozorňujeme  FK Rimavská Seč   že MFS  R. Seč – Bátka dospelí  12.06.2016 sa hrať nebude. ŠTK  berie na vedomie oznámenie  Bátka postupuje na DK.

2/. ŠTK berie na vedomie list FK  V. Teriakovce ohľadom  nevycestovania na NFS ,  postupuje na DK.

3/. Prihlášky do nového súťažného ročníka  žiadame  poslať na ObFZ do 30.06.2016

KM  - M. Machyniak 

1/. Finále U-15 a U – 19   sa uskutoční dňa 11.06.2016  Účastníci  : MFK Jelšava, FK Kráľ a FK Jesenské.  Finále žiakov  U – 15   o 10,oo        Finále  dorastu U- 19   o 12,oo. 

2/. Prihlášky do súťaže 2016-2017  žiadame zaslať do   30.06.2016   na ObFZ.

3/. Do súťaže prípraviek 2007 prihlášky pošlite do 8.07.2016   na ObFZ. 

DK – P. Ďurík 

13/6/16  Matajz  Radovan 1135952  FK Muráň  1 MFS NP  DP 37/2 ČK po ŽK  od 8.06.2016 . Poplatok 10-€

14/6/16  Valaštek Jozef  1251508  FK Lubeník  3 MFS NP / HNS /  podľa DP 49-1b.  od 8.06.2016   FK zaplatí  10-€.

15/6/16  Halmo Cyril 1096962  FK Sirk  5 ŽK 1 MFS NP od 8.06.2016  FK Zaplatí 10-€. 

16/6/16 FK V. Blh  doplatok 5-€  za DO  14/04/16 Norbert Kluka 1208833   9 ŽK .

17/6/16  DK upozorňuje FK Sirk na dodržiavanie RS o nahrávaní DVD z MFS podľa RS 16/14 b  / /zabezpečenie náhradného energetického zdroja na zabezpečenie DVD záznamu/

18/6/16  Porteleky Eugen  1312931  FK U. Panica   1 MFS NP 5 ŽK od 8.06.2016  FK uhradí 10-€.

19/6/16  Oláh Gabriel  1239114  FK U. Panica   5 ŽK  od  8.06.2016 uhradí  10-€. 

20/6/16  Ľupták Jaroslav 1075052  FK V. Teriakovce 1 MFS NP 5 ŽK  od 8.06.2016 FK uhradí 10-€,

21/6/16  Rácz Roland  1298469   FK Bátka  podľa  DP 48-1b a 48 2/a  4 MFS  NP / ČK HNS – plutie na DO na HP/ od 8.6.2016  FK uhradí  10-€ 

22/6/16  Kárász Zoltán 880824   FK Káloša  1 MFS  NP  5 ŽK  od 8.6.2016  FK uhradí 10-€.

23/6/16  Lajgút Štefan nar., 5.1.1971  vedúci družstva FK Uz. Panica  dosp., 3 MFS   NP 49/1b/vhodenie predmetu na HP/ od 1.6.2016 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie pri mužstvách U. Panica . FK uhradí 10-€.

24/6/16  FK Uz. Panica pokuta 50-€ podľa RS  ObFZ 16/14 g/ nedostatočné vyhotovenie záznam z MFS DVD   U. Panica – Bátka dospelí.

25/6/16 Gál Tomáš  1189006  FK Bátka  1 MFS NP  podľa DP 37/2  / ČK po 2 ŽK/ od 1.06.2016 FK uhradí 10-€. 

26/6/16  Fandák Zoltán  1197274 MFK Jelšava  - DK žiadosť zamieta.  

TMK – L. Danyi 

Oznamujeme  FK a trénerom že  seminár  trénerov  spojený  licenčným seminárom UEFA „C“ / predlženie licencie/  sa  v termíne 17.06.2016 neuskutoční.  Prekladá sa na  august 2016. Presné informácie  podá  predseda TMK na aktíve  ŠTK,KM dňa 8.07.2016  -  zástupcom FK .

KR – V. Parobek  

Letný seminár R a DZ ObFZ spojený  s fyzickými previerkami pre R ObFZ sa uskutoční dňa 29.07.2016 v Hrachove. /   ZŠ   Hrachovo  /  R  pri prezentácii predložia potvrdenie od lekára  ohľadom  spôsobilosti vykonávať funkciu  R v súťažiach ObFZ.   Program ako aj nominačná listina R a DZ ObFZ bude na stránkach ObFZ-OZTK ako aj v ÚS  ObFZ na základe rozhodnutia VV – ObFZ.  

Matrika  -    J. Forgon 

Novela úprava RaPP bola schválená VV SFZ dňa 4.05. 2016 a   dňom 15.06.2016  je účinný.   Všetky platné predpisy, organizačné pokyny sú zverejnené na  adrese  SFZ

http://www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz.html    

 

Zo sekretariátu      -    VV  ObFZ  zasadá dňa 22.06.2016 /stredu/ o 13,oo  .   Po zasadnutí  VV  bude spoločné posedenie s členmi odborných komisií  o 16,oo hod.    

 

JUDR    Ján  Č i l í k    - predseda  ObFZ                 Ján   F o r g o n   - sekretár   ObFZ

 

 

Top