správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

 1 /.Schvaľujeme výsledky prvej triedy  o postup a zostup  3. Kolo ako aj výsledky druhej triedy  14. Kolo

/ prvá trieda na futbalnete  , druhá  trieda na stránkach OZTK - ObFZ/

KM – M. Machyniak

1/ .Miniliga – Výsledky  23.04.2016  Tornaľa – Ješava 2:4 Jesenské –Tornaľa    2:8, Jelšava – Jesenské.  

1.05.2016   Jesenské Jelšava  4:4, Hnúšťa – Tornaľa  0:6, Jesenské – Hnúšťa  3:0, Tornaľa – Jelšava 0:8, Jesenské – Tornaľa 3:3,    Tabuľky budú zverejnené v ÚS č. 38

2/.Finále dorastu  - termín 11.06.2016   na základe žiadosti FKM Jelšava  KM tak finále dorastu ako aj žiakov navrhuje odohrať v  v Jelšave v rámci  Dni mesta Jelšava.  KM a ŠTK  presné pokyny ohľadom organizovania  vydá do 30.05.2016. 

3/.  MFS žiaci  Rim. Seč – Radnovce sa odohrá   o 13,oo  7.05. 2016 v Abovciach.

4/ Radnovce – Bátka  dorast na základe vzájomnej dohody 8.05.2016  v Bátke pri ZŠ  o 14,oo. 

5/. Schvaľujeme výsledky  U-19 a U – 15   v skupinách A a B. 

DK – P. Ďurík 

1/05/16  Görgy Alexander  1180104  FK Radnovce  1 MFS NP 5 ŽK od 4.05.16  FK uhradí 10-€.

2/05/16   Kubelka Adam  1261974  FK Ožďany  1 MFS NP  ČK po ˇ2. ŽK   DP 37/3 od 4.05.16 FK uhradí 10-€.

3/05/16  Radič Sebastian 1350370  FK Klenovec  3 MFS  NP   HNS / udretie súpera v neprerušenej hre/ DP 49/1b a 49/2b od 4.05.2016 FK uhradí 5-,€. 

 

TMK – L. Danyi 

1/.  10.05.2016  o 16,30  sa uskutoční prípravný zápas pre výber ObFZ  ročník 2004  na štadióne MŠK R. Sobota. Zraz hráčov   o 16,15  hod.   Zodpovední tréneri  :  P. Petráň a F. Kis.   Výber žiakov ObFZ  bude reprezentovať ObFZ R. Sobotu na turnaji   v Dolnej Strehovej dňa 24.05.2016 .

2/.  Licenčný seminár  pre trénerov na predlženie UEFA licencie sa uskutoční 17.06.2016 v Rimavskej Sobote.  Účasť trénerov ObFZ povinná. Tréneri ktorí si chcú predlžiť licenciu na hlásia na ObFZ do 25.05.2016 svoju účasť písomnou formou kde bude uvedené / Meno, priezvisko dátum narodenia a akú licenciu chce predlžiť / zoznam bude predložený na SsFZ kde sa budú vystavovať certifikáty ktoré budú odovzdané účastníkom dňa 17.6.2016.  Účastnícky poplatok 10-€.  Presný program a miesto určí TMK a zverejní včas v ÚS  ObFZ. 

KR – V. Parobek  

Zmeny na DL č.   č.   21  2015-2016     7.05.2016  o 16,30   Jelšava – Lubeník    DPR   Palacka za Kováča 

SsFZ  Tornaľa   - Krupina  žiaci  8.05. 2016  o 12,30 a 14,30        Strihan   

 

1/. Podnet  FK Bátka   MFS  Káloša – Bátka   na AR 2      -   a /. Neopodstatnený

-          b/ Nepreukázateľný na základe  záznamu/DVD

2/. Podnet  FK Bátka na AR 1   MFS  Káloša – Bátka  na  AR 1  KR nevedel riešiť / nedostatok  dôkazových materiálov/.   

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a PF a Rozpisu  ObFZ.   

 

 

JUDr   Ján  Č i l í k   - predseda  ObFZ    v.r                 Ján   F o r g o n    - sekretár   ObFZ

                                                                                             

 

 

Top