správa/oznam

Zo zasadnutia VV – ObFZ  3.2.2015 

VV schválil  termín a miesto  seminára R a DZ ObFZ  . Seminár sa uskutoční v Muráni.  Zabezpečí  KR Ďalej schválil termín  rekvalifikačného seminára pre trénerov ObFZ  UEFA Grassroots  C  licencia   na základe  pokynov SFZ a SsFZ.  Miesto R. Sobota.  Organizuje TMK .  

ŠTK  - G. Tóth 

P- Obfz   výsledky  :  I. kolo  sk. „A“   Jesenské -  Ožďay    6:0          H. Zalužany -  Tornaľa   0:1 .   Skupina  B  začne zápasy hrať  14.2.2015.

TMK – L. Danyi 

Dňa 21.2.2015  v Rimavskej  Sobote organizuje TMK ObFZ v spolupráci  SFZ a SsFZ rekvalifikačný seminár pre trénerov UEFA Grassroots   C  licencia.  Účasť  trénerov so súťaží ObFZ povinná. Miesto a program zverejníme v ÚS č.  22/2014-2015. Účastnícky poplatok  7-€.  Predpokladaný začiatok  seminára   8,30 hod.   . Ukončenie  18,oo hod.    TMK žiada účastníkov aby sa prihlásili  písomne sili na ObFZ  do  11.02.2015. 

Zasadnutie TMK  ObFZ  sa uskutoční dňa 11.2.2015  o 13,oo na ObFZ účasť členov nutná  !!!

KR  - V. Parobek  

14.3.2015   KR ObFZ organizuje seminár  pre R a DZ . Účasť povinná.  Miesto  - ZŠ Muráň. Program seminára zverejníme v ÚS   č.  22/  2014-2015.  Účastnícky poplatok  7 -€. Predpokladaný začiatok  8,30 hod  - ukončenie  o 18,oo hod. Pokiaľ  R alebo DZ sa seminára nezúčastní  poplatok  sa zvyšuje na 7+10 €. / Náhradný termín/ .  

 

Zo sekretariátu  :    -   oznamujeme FK že od  16.02 do 21.02.2015   sekretár čerpá dovolenku . 

 

JUDr  Ján  Č i l í k     -  predseda ObFZ        Ján  Forgon – sekretár ObFZ

Top