správa/oznam

Zo zasadnutia VV  14.08.2017   -

 Uznesenia splnené okrem doplnenia členov do odborných komisií. Predsedovia  DK, ŠTK-KM, úloha  trvalá .  Miesto  správcu  v TMK   bude vykonávať Ondrej Bencsö  od  15.08.2017  - schválený VV.  Ďalší člen TMK  - Csaba Singlár  - schválený.   Správcovia súťaží   zostávajú   ŠTK-KM   M. Machyniak, DK  - P. Petrinec.    Správa ŠTK  ohľadom kontroly štadiónov a HP prijatá s pripomienkami. :   U. Panica musí ohradiť  HP   ako aj Radnovce, Revúčka posilní US  a zabezpečí bezpečný  odchod  hráčov a DO  do kabín z HP.   DZ v správe  DS  uvedie   skutočný stav a zabezpečenie podľa vydaných pokynov.    

ŠTK – KM

1/.  Nariaďujeme odohrať M F S U-15  zo dňa 30.09.2017 na deň 1.10.2017   Rimavská Seč – Revúčka.  10,oo  hod  R. Seč.  .

2. Nariaďujeme odohrať M F S 8. .,kolo z 8.10.2017  na 7.10 2017   R. Seč – Kráľ  o 14,30 hod  . Podnet  420114 

3/.  Nariaďujeme odohrať M F S U-19  5.kolo   R. Seč – Hajnáčka  na deň  7.10.2017  na HP R. Seč  o 12,oo hod.   Podnet  zo 14.08.2017 /

4/.  MFK  Jelšava  žiaci    mužstvo „A“ svoje zápasy odohrá  doma o 10,oo   mužstvo „B“  o 12,oo pokiaľ mužstvá hrajú ten istý deň.  

5/. Upozorňujeme  FK  že   FK Radnovce, R.Seč, Revúčka  a Uz. Panica svoje domáce zápasy hrajú  doma na vlastnej HP.  ŠTK   23.08.2017   stav HP a areálu skontroľuje   za prítomnosti  domácich funkcionárov o 12,30 hod.,   

6/. Žiadame FK aby súpisky vo všetkych vekových kategóriách nahrali do systému ISSF.  FC 98 Hajnáčka predloží   súpisky ml. mužstiev.  členovi ŠTK pred M F S 19.08.2017   /Rybár/  .  Do  16.08.2017 nepredložili súpisky  : Rimavské Janovce, Muráň, Kráľ, Termín do  18.08.2017  pod disc., následkami.  

7/. Upozorňujeme  FK na striedanie hráčov   U – 15   6 hráčov,  U-19     5 hráčov,   seniori   5 hráčov !!

DK  - P. Ďurík 

Upozorňujeme   FK  na bod 2/d   Rozpis  ObFZ   R. Sobota   2017-2018  !!  

HK – ObFZ  

Žiadame FK aby do 31.08.2017  vyrovnali podlžnosti  voči ObFZ   / neuhradené  faktúry roky : 2015,.2016/ pod následkom zastavenia činnosti  FK. 

Prvá splátka za  R   bude   zahrnutá do faktúry   ktorá bude vystavená v mesiaci  september   / 40-€/.

KR – V. Parobek  

Upozorňujeme  R a DS na vydané pokyny v DL č. 1, ako aj na ospravedlnenie DO / HR,AR, DZ/ písomnou formou včas  podľa pokynov  vydaných v Rozpise ObFZ   2017- 2018  !! 

Náhradný seminár  R a DZ sa uskutoční   18.08.2017  v R. Sobote   MŠK R. Sobota.     

TMK – L. Danyi 

TMK  SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA   B a UEFA GRASROOTS   C  licencie   za účelom predlženia platnosti  trénerských licencií / rozsah 7 hod.,/  dňa  1.09.2017/piatok/ v Kalinove od 9,oo hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku /nájdete na úvodnej stránke  ssfz – rýchle správy/ do 20.08.2017  mailom na adresu  peterstefanak@gmail.com   alebo poštou na ssfz  na adresu TMK  SsFZ,Partizánska cesta  93     97401 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok   10-€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu  :   

                     SK9709000000000050192944,   vs :-:700         Správa pre prijímateľa :  meno a priezvisko   

Zo sekretariátu   : od 26.08.2017 do 3.09.2017  sekretár čerpá dovolenku.   Posledné matričné úkony budú spracované 25.08.2017  do  18.oo hod.   

 

Dezider   B a l a j t h y   - podpredseda    ObFZ   v.r                        Ján  F o r g o n   - sekretár 

 

 

 

Top