správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Schvaľujeme výsledky  10. Kola 

KM – M. Machyniak

Schvaľujeme výsledok MFS žiaci Ožďany – V. Blh  0:12 

KM postupuje na riešenie vedúceho mužstva  žiakov V. Blh  Kovács Ladislav nar., 4.12.1952   DK

KM postupuje na riešenie KR , R    Ivanik J / V.Blh- Jesenské žiaci/   M. Strihan  / V.Blh – Bátka žiaci/ P. Repka  / Ožďany – V.Blh  / 

DK – P. Ďurík 

7/10/14   Na svoje zasadnutie 15.10.2014 o 16.oo  predvolávame  HU z MFS  Klenovec – Muráň  D. Kurčíka  za účasť zodpovedá FK Klenovec pod disc., následkami

8/10/14   FK Klenovec do 14.10.2014  nahlási na DK meno diváka ktorý  na HT počas MFS Klenovec – Muráň  sa správal  neslušne /HNS/ voči delegovaným osobám ObFZ, pod disciplinárnymi následkami.

9/10/14  DK žiadá predložiť na zasadnutie 15.10.2014  záznam  z MFS  Klenovec – Muráň pod disciplinárnymi následkami.

10/10/14  Vranka Ivan 1217894 FK Revúčka 2 MFS NP od 4.10.2014 podľa 46/2   ČK po 2xŽK FK zaplatí 10-€.

11/10/14  Havran Roman  1330482 FK Sirk 3 MFS NP od 8.10.2014 podľa 45/1  /ČK/  FK zaplatí 10-€.

12/10/14  Vranka  Ivan 1217894  FK Revúčka zmena trestu na podmienečný 1 MFS do 30.4.2015 

13/10/14  Petrík Erik 1236894 FK Jesenské „B“  2 MFS NP od 8.10.2014  podľa 46/2  FK zaplatí 10-€ / ČK/ 

14/10/14   Balog Zsolt 1351877  FK V. Blh  uvoľnená činnosť dňom 8.10.2014. FK zaplatí 5 €.

15/10/14  DK neakceptuje list FK Muráň ,postupuje na KR. 

16/10/14  Černota Milan  1215031  FK Revúčka  1 MFS NP od 8.10.2014 za 5 ŽK  FK zaplatí 10-€.

17/10/14  Kovács Ladislav nar., 4.12.1952 vedúci žiakov V. Blh zákaz výkonu funkcie vedúceho do 30.10.2014

18/10/14  Vrábeľ Peter 110914  FK Ožďany zmena trestu na podmienečný 1 MFS do 30.4.2015 FK zaplatí 7 -€.

19/10/14  Verkin Roman 1046627  FK Muráň 2 MFS NP od 8.10.2014 / ČK/  podľa 46/2  FK zaplatí 10-€.

 

20/10/14  Huťan Ján 1230601 FK Muráň  2 MFS NP od 8.10.2014  podľa 46/2  ČK.  FK zaplatí  10-€.

21/10/14  Völgyi Dominik   FK Jelšava zmena trestu na podmienečný 2 MFS do 30.04.2015 od 8.10.2014  

ZK – T. Forgon 

Upozorňujeme  zdravotníkov  na prítomnosť  na lavičkách počas MFS.  Zdravotník musí mať patrične vybavenú lekárničku so sebou ako aj preukaz zdravotníka.  Lekár svoj OP.

KR – V.Parobek 

Uznesenie na podnet FK Ožďany č.1:(Ožďany-Klenovec)-z predloženého videozáznamu sa ani po dôkladnej videoanalýze  nedá jednoznačne určiť výsledok,

FK Ožďany bez poplatku.

Podnet FK Ožďany č.2:Nie je v súlade zo súťažným poriadkom ,ale KR berie na vedomie.

KR žiada R a AR pod dohľadom DS o dôkladnú kontrolu RP a zápisu o stretnutí pred MFS.

KR zakazuje R,AR a DS dopravu na MFS  dopravným prostriedkom akéhokoľvek FK. pod následkom pozastavenia delegovania.

List FK Muráň berie na vedomie,uznesenie bude v nasledujúcej ÚS

 

ÚSEK DS  - upozorňujeme delegátov aby pred MFS skontrolovali podľa zápisu o stretnutí prítomnosť realizačných tímov podľa vydaných pokynov./označenie ved. mužstva, preukazy tréner aj asistent ako aj zdravotník, masér/ .  Vo svojej správe  uvedú nedostatky.        

 

JUDr  Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ         Ján   F o r g o n  - sekretár  ObFZ

Top