správa/oznam

Zo sekretariátu  -  VV  ObFZ sa uskutoční dňa 24.05. 2017 / streda/  o 13,oo v Rimavskej Sobote  -MŠK R. Sobota   / miestnosť  V.I.P/   .  Zasadnutie   - rozšírené  zúčastnia sa  predsedovia odborných komisií ObFZ .

ŠTK – G. Tóth 

Schválené výsledky  o postup :  Kráľ -  Ožďany       v šetrení Jelšava – Lubeník, Revúčka- Klenovec

2/. Žiadame vyjadrenie  z FK Jelšava ,Revúčka ,Lubeník ,Klenovec   -písomnou formou oznámiť  na ŠTK  zistenia ,neprístojnosti  divákov,  zabezpečenie US na  MFS  pred počas a po stretnutí    M F S Jelšava – Lubeník   a  Revúčka  -  Klenovec  . Písomné vyjadrenia predložia doporučenou poštou  FK na ObFZ –ŠTK  Rimavská Sobota  do  23.05.2017.  / prezidenti  Klenovec, Jelšava ,Revúčka, Lubeník/.

3/.FK U. Panica – predloží písomné vyjadrenie   neodohraného M F S U.Paniaca . Káloša. 

4/.M FS  nadstavba  Lubeník – Kráľ  nariaďujeme odohrať   4,6.207 o 17,oo .

5/.  Na  DK  postupujeme  MFS    Jelšava – Lubeník a Revúčka -  Klenovec    ako aj na KR. 

DK   - P. Ďurík 

09/05/17 Valaštek Jozef 1251508  FK Lubeník  ČK po 2 ŽK  1 M F S NP od 17.05.2017 podľa DP čl 37/3 uhradí 10-€.

10/05/17  Ferko Juraj 1237033 FK Lubeník zastavenie činnosti do vyriešenia prípadu.

11/05/17  FK Jelšava  predloží nepoškodený záznam z M F S MFK Jelšava – FK Obec Lubeník dospelí na ObFZ do 23.05.2017 pod disciplinárnymi následkami.  

12/05/17  FK Revúca –   predloží záznam z M F S Revúčka – Klenovec  / nepoškodený / 23.kolo  pod disc. následkami   / v spolupráci REVNET TV/.  

KM  - M. Machyniak 

1/. M. Konček  -  KM žiada    Jelšava – Muráň   - predloží oznámenie o nedostatkoch do  22.05.2017 /Upozorňujeme  pri  odoslanej zásielky  na  adresu pre príjemcu  / nie OZTK ale  ObFZ  !!/

2/. Prípravky  - dňa 23 .05.2017 v Hnúšti sa uskutoční krátka porada ohľadom  dokončenie  a organizácie turnajov.  / Tornaľa, Hnúšťa, R.S/    

3/.Na deň 24.05.2017 o 14,30 KM predvoláva na svoje zasadnutie  Jána Oštroma z FC 98 Hajnáčka vedúceho mužstva  a hráčov Oláh Teodor 1386916 ,Pacík Marián  1386904  .  Na zasadnutie sa dostavia z FK Lenartovce  vedúci mužstva Váradi Móric 23.02..1964  hráč Csóka Norbert  1326880. Vedúci mužstiev so sebou prinesú  RP všetkých hráčov  - zasadnutie KM  bude na M Š K  R, Sobota.  

TMK  - L. Danyi 

Na základe uznesenia  a dohovoru  trénerov  výber 2005 budú na medzioblastnom futbalovom turnaji23.05.2017 reprezentovať  ObFZ R. Sobotu  hráči  : FK Hnúšťa   4  , MŠK  R. Sobota   7  , Tornaľa  4 , Tisovec  -2,  Zodpovední  :  Petrok, Valkučák, Bencsö 

23.05.2017   - zraz o 7,30      odchod  z MŠK   R Sobota /štadión 2/  o 7,45   - kde sa pripojí aj MFK Tornaľa    .

/hráči so sebou prinesú obuv , chrániče a uterák/   Obed a občerstvenie zabezpečí ObFZ R. Sobota 

Predpokladaný príchod do R. Soboty 15,30 hod.  

KR  - Parobek V.

1/. Posledné upozornenie -  ospravedlnenie R a DZ každý R a DZ musí oznámiť na ObFZ  cez KR  písomnou formou  podľa  Rozpisu ObFZ  - preposlať E-mail ,alebo SMS  .

2/. Podnet FK Lubeník  -nespľna náležitosti  - podľa SP a rozpisu.   Záznam z M F S – vyžiada DK  súhlas KR./

3/. KR žiadá FK Káloša o zaslanie  video záznamu  z M F S Káloša – U. Panica,

4/. Rybár Cs 23. 5. 2017 Výber žiakov, turnaj 2005 žiaci Hnúšťa od 9:00

5/. Zmena  DL  č. 22    Pataki za  Machyniaka          Šupka za Patajiho    / Ožďany – Lubeník/

 

Proti rozhodnutia  je možné podať odvolania   podľa SP a PF 

 

JUDr   Ján   Č i l í k   - predseda   ObFZ                               Ján  F o r g o n   - sekretár

Top