správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

Pohár ObFZ   2016  Vylosovanie a propozície  sú na stránke OZTK- ObFZ. Prvé kolo sa odohrá dňa 31.1.2016  .  FK do 25.01.2016  na účet ObFZ zaplatia   270 €.  /  30 € za HP   + 15 € za R    x 6/.  Tresty hráčov  sa evidujú osobitne v P- ObFZ.   Číslo účtu  ObFZ R. S :     0068937510/0900  SLSP  R. Sobota  Do správy pre prijímateľa napíšte  P- ObFZ 2016

KR -  V. Parobek 

Seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční  11-12.3.2016 v Tornaľi.   Seminár  DZ  dňa  11.3.2016  od  15,oo do 20,oo hod.     Seminár R  12.3.2016  od 8,30  do   17,oo hod.  Jednotný poplatok 5-€.   Program  a miesto seminárov  bude zverejnený  včas.  Účasť R a DZ je viazaná na delegovanie  pre jarnú časť súťaže.

TMK  - L. Danyi 

TMK ObFZ v spolupráci SFZ a SsFZ aj v tomto roku organizuje školenie trénerov  UEFA  LIC .„C“  pokial bude  počet  prihlásených minimálne 15.  Prihlášky posielajte na ObFZ TMK  . / Meno a priezvisko ,dátum narodenia, presná adresa, kontakt č.t.  alebo e-mail , podpis prihláseného a FK kde pôsobí   / Termín  do  10.02.2016.  Informáciu podá sekretár  ObFZ   č.t.   0903 541 036   J. Forgon. 

ZK  -  T. Forgon  

Prihlášky na preškolenie zdravotníkov posielajte na ObFZ  R. Sobota aj elektronickou poštou do  10.2.  2016.  /  Meno  a priezvisko, dátum narodenie, presná adresa kontakt  : č.t. alebo e-mail/   Do prihlášky napíšte či ste pôsobili už ako zdravotník a v ktorom FK alebo nie.  Upozorňujeme FK že staré preukazy stratili platnosť dňom 31.12.2015. 

 

JUDR   Ján  Č i l í k  - predseda  ObFZ            Ján   F o r g o n  - sekretár  ObFZ 

Top