správa/oznam

ŠTK,KM   - G. Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky 6. ,kola    I. trieda, dospelí  ako aj výsledky U – 19 a U-15  zo dňa 23.09.2017 /Kráľ- Rimavská Seč nehralo sa   U -19/. 

2/. Kontumujeme MFS U 15   MFK Jelšava „B“ – Lubeník  . Hostia na M F S nepricestovali ,podľa SP čl. 82 bod „b“ postupujeme na DK.

3/. Upozorňujeme FK Uzovská Panica  na neskorý príchod na M F S  /23.09.2017/.  Za opakované previnenie  FK bude trestaný podľa SP a DP. 

DK – P. Ďurík 

23/09/17  Brndiar Tomáš  FK Klenovec  1194775 1 MFS  NP od 27.09.2017  podľa DP 45/1a. /ČK/.

24/09/17   Na základe zaslania ,písomného vyjadrenia FC 98 Hajnáčka Ivan Poprocký DK mení rozhodnutie  DK 10/09/17 nasledovne .: Ivan Poprocký uvoľnená činnosť dňom  28.09.2017. Poplatok 5-€.   MZF

25/09/17  Vincze Július zmena trestu od 28.09.2017 do 30.10.2017 na podmienečný. FK zaplatí 5-€.

26/09/17  Podnet FK Sirk  – podnet  čiastočne opodstatnený – zo záznamu  sa nedá  jasne dokázať tvrdenie FK Sirk. /podnet  77871/.

27/09/17  DK trestá MFK Jelšava za  nedodržanie  vydaných pokynov  pri nahrávaní záznamu z MFS  Jelšava – Sirk dospelí.  50-€ pokuta  podľa Rozpisu ObFZ R. S bod 16/14 a, c ,g.  Potvrdzuje správy DPR a DZ /ktoré boli smerodajné pri udeľovaní  trestu   .   

28/09/17  DK žiada písomné vyjadrenie  FK Obec Lubeník – vysvetlenie nepricestovania U -15 /žiaci/ na  M F S Jelšava „B“ – Lubeník  do 3.10.2017  pod disc., následkami.  

KR – V. Parobek  

Zmeny :              Kráľ  - Klenovec      DZ     Čilík 

                            30.09.2017  V. Blh -  Jelšava „ A“      /žiaci/      Kluka za    T. Koóša 

Ospravedlnenie      :            T. Kooš      PN  od 28.09.2017  .    

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu ObFZ

 

 

JUDr. Ján  Č i l í k   - predseda    ObFZ  vr.           Ján  F o r g o n sekretár ObFZ

 

Top