správa/oznam

Zo sekretariátu  :   VV  - ObFZ sa uskutoční dňa  19.04.2017  o 13,oo v kancelárii  OZTK – ObFZ v Rimavskej Sobote.

ŠTK   - G. Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky  18. Kola  28.04.2017  .

2/. Kontumujeme M F Z Sirk – R. Janovce   3:0 kont . a Rimavské Janovce – Kráľ  0:3 kont., podľa SP čl 82 písm., b. 

Vylosovanie nadstavbovej časti  o postup   1-4. kolo     I. trieda

1.kolo  16.04.2017  o 16,oo                                                         2. Kolo   23.04.2017     o 16,oo hod. 

Lubeník      -   Ožďany                                                                    Ožďany -   Revúčka  

Klenovec    -   Jelšava                                                                     Jelšava    -   Kráľ   

Kráľ            -    Revúčka                                                                  Lubeník    -    Klenovec  

3. kolo    30.04.2017   o 16,oo  hod                                            4. Kolo   7.05.2017    o 16,30 hod   

Klenovec  -   Ožďany                                                                      Ožďany  - Jelšava 

Kráľ           - Lubeník                                                                        Lubeník    -   Revúčka  

Revúčka     -   Jelšava                                                                     Klenovec    -   Kráľ  

Vylosovanie o zostup        1-4.  kolo                

  1. Kolo  16.04.2017  o 16,oo                                       2. Kolo    23.04.2017  o 16,oo                    

Sirk            -    Rimavská Seč                                         Rimavská Seč   -  R. Janovce  

Radnovce   -  Rimavské Janovce                                Sirk   -   Radnovce

                                        

  1.  Kolo    30.04.2017   o 16,oo   hod                        4. Kolo  7.05.2017  o 16,30  

Radnovce    -   Rimavská Seč                                      Rimavská Seč  -   Sirk   

Rimavské Janovce -  Sirk                                            Rimavské Janovce   -  Radnovce   

3/. ŠTK  podnet FK Rimavské Janovce  - vystúpenie dospelých zo súťaže  I. triedy berie na vedomie. Výsledky  budú kontumované.   Prípad postupujeme na VV  ObFZ.     

KM  - M. Machyniak

1/. KM na základe podnetu a oficiálneho oznámenia prezidenta FK Gemer berie na vedomie vystúpenie ml. mužstiev FK Gemer zo súťaží ObFZ. Prípad postupujeme na VV – ObFZ. 

2/. MFS  8. ,kolo žiaci  sk., „B“   Jelšava – Lubeník nariaďujeme odohrať 22.04.2017 o 10,oo .

3/. MFS  8. Kolo žiaci  sk., „B“  Revúčka – Klenovec  sa odohrá na ihrisku v Jelšave  22.04.2017 o 12,oo.   

4/. MFS  11.kolo  dorast  Jelšava – Sirk sa odohrá na základe vzájomnej dohody dňa  17.06.2017  o 13,oo  hod. 

5/. Upozorňujeme FK žiakov sk. „A“   že TJ v Rimavských Janovciach / žiaci/ pokračujú v súťaži  2016-2017.    

DK – P. Ďurík 

04/04/17   Laciak Ján  1183994   FK Lubeník  žiadosť o zmenu  zvyšku trestu  DK zamieta,na základe nesplnenia náležitosti o zmenu zvyšku trestu podľa RS a DP  41/3, FK uhradí 10-€.    

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu ObFZ R. S.    

 

JUDr   Ján    Č i l í k   - predseda    ObFZ                                  Ján   F o r g o n  - sekretár 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Top