správa/oznam

Zo zasadnutia  - VV  ObFZ  7.11.2014 

VV – schválil Štatút OK- ObFZ so zmenami.

Schváli – účasť na medzioblastnom futbalovom turnaji 17.1.2015  / výber ObFZ dospelých / zodpovedný L. Danyi

-          Seminár trénerov LICENCIA  „C“  /predlženie platnosti/ v spolupráci SsFZ  uskutočniť do začiatku jarnej časti súťažného ročníka  2014-15  v Rimavskej Sobote.

-          Organizovanie  P- ObFZ  2015  / prihlášky  FK  pošlú na ObFZ  do 13.12.2014/ 

Konferencia ObFZ  7.11.2014 

Konferencia schválila  pre súťažný ročník 2015-2016  štruktúru súťaží  dospelých a mládeže  :

Trieda     :  10    účastníkov  ,      II. Trieda    6-8  účastníkov

Systém súťaže :I. trieda  dvojkolovo  + nadstavba  dvojkolovo  spolu  26 kôl,  II. trieda   systém súťaže určí ŠTK podľa počtu prihlásených.   Mládežnícke súťaže  podľa počtu prihlásených družstiev  určí KM. Mužstvá prvej triedy musia prihlásiť jedno mládežnícke družstvo.  

Zasadnutie odborných komisií  12.11.2014

ŠTK – G. Tóth

Výsledok MFZ  Sirk – Muráň  1:0  / dohrávka/ ostáva  v platnosti. Upozorňujeme FK Sirk  na vypisovanie zápisu o stretnutí  v ISSF  pod disciplinárnymi následkami.

FK  sa môžu prihlásiť do P- ObFZ  2015  25.ročník  . Termín  13.12.2014. Prihláška bude na stránkach ObFZ – OZTK R. Sobota.

DK – P. Ďurík 

Prerušené tresty : od  5.11.2014  

Machava Slavomír  1292958  FK Jelšava   2 MFZ,  Hyžnaj Michal 1252776  FK Jelšava 1 MFZ, Levický Vladimír 1063075 FK Lubeník  1 MFZ, Černota Milan 1215031  FK Revúčka 3 MFZ, Halmo Cyril 1096962  FK Sirk  1 MFZ , Laciak Ján  1183994 FK Lubeník  5 MFZ 

 

JUDr  Ján  Č i l í k    - predseda ObFZ                   Ján  F o r g o n  - sekretár

Top