správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

ŠTK upozorňuje FK II. triedy že prvé kolo sa odkladá – nehrá.  Po 10. kole presný termín zápasov I.kola učí ŠTK  .

Kontrola HP : R. Janovce  -  zabezpečiť odchod z HP do šatní  ohradou. Rimavská Seč  -  podľa dohovoru upraviť HP do jarnej časti súťažného ročníka.  Lenartovce –úprava HP, oplotiť HP, upraviť striedačky podľa SP. ,do  30.09.2015  .,Káloša – dokončiť oplotenie, striedačky, úprava HP, Revúčka – rozšírenie striedačiek D a H,  na 13 osôb, zabezpečiť odchod z HP hráčov a DO – ohrada,  Muráň – nahlási na ŠTK od ktorého dátumu sa budú používať nové šatne ,  Uzovská Panica -  upraviť HP ako aj areál, dokončiť striedačky, vytvoriť vhodné podmienky pre družstvá .  Klenovec – striedačky. Termíny boli oznámené  zástupcom  FK  osobne  predsedom ŠTK. 

Štart hráčov II. triede ŠTK v 2. a 3.kole povolí na tlačivo pokiaľ  menovaný nemá RP ale žiadosť  na vystavenie RP bola zaslaná na SFZ a systéme ISSF    .

Upozorňujeme  FK Ožďany a FK Gemer  na  dodržiavanie začiatkov MFZ  / vypisovanie zápisov , a na funkčnosť  ISSF  podľa  Rozpisu a nariadenia riadiaceho orgánu/   Opakované nedostatky na základe správy R a D  postúpime na riešenie DK.

Do  19.08.2015 FK Sirk predloží kópiu faktúry ktorú odoslal na FC Radnovce  / neodohraný MFZ -dorat 

KM  - M. Machyniak

Na deň  20.08.2015 o  15,oo  pozývame  zástupcov FK  / prípraviek/  ,ohľadom zaradenia a družstiev do jednotlivých skupín.    Informácie podá predseda KM  M. Machyniak a sekretár ObFZ. 

DK  - P. Ďurík

03/08/ FK Klenovec  NS divákov na MFZ  Klenovec – Radnovce  pokuta 20 - €. Na základe správy DZ.

04/08/  FC Radnovce  NS divákov na MFZ   Klenovec – Radnovce pokuta  20- €  Na základe správy  DZ 

KR – V. Parobek

KR upozorňuje R  že MFZ  SsFZ mládež ktoré sa mali odohrať  15.-16.8.2015  SsFZ a SFZ   sa nehrajú.!!

Úsek DZ dôrazne upozorňuje delegátov ObFZ  aby do svojich správ  uvádzali poznatky podľa vydaných pokynov na letnom seminári a pri hodnotení R a AR  postupovali podľa pokynov  vydaných  KR – ObFZ  V. Parobek  P , Petrinec. J Forgon / prednášky/   

Zo sekretariátu   :     od  24.08.do 31.08.2015   sekretár  čerpá dovolenku.   

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  15 dní od zverejnenia ÚS  ObFZ   

 

 Dezider   B a l a j t h y    - vr.  popredseda       Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ     R. Sobota

Top