správa/oznam

ŠTK G. Tóth 

Upozorňujeme FK že posledné dve kolá sa odohrajú naraz t.j  7. a 14. Júna 2015 podľa ÚHČ bez výnimky

Prihlášky do súťaže pre súťažný ročník 2015-2016 FK odovzdajú na ObFZ do 29.6.2015 / poštou/ elektronická forma do 30.06.2015.  Tak do I. ako aj do II. triedy.  I. trieda dospelí +jedno mládežnícke družstvo, II. trieda   bez mládežníckeho družstva.  V súťažnom ročníku 2015-2016 organizuje sa aj  súťaž prípraviek.  FK ktorý nemá mužstvo dospelých do súťaží ObFZ môže prihlásiť svoje mládežnícke družstvo / dorast, žiakov,/.

Aktív ŠTK,KM  spojený s vylosovaním pre súťažný ročník 2015-2016 sa uskutoční 3. Júla 2015 v Rimavskej Sobote. Pred aktívom od 13,30 sa uskutoční porada predsedov FK. Program novelizácia SP,RP a PP. 

Upozorňujeme FK že pokiaľ  na dodržanie termínu zaslania prihlášky do súťaže  30.06.2015 !!     

KM – M. Machyniak

KM Schvaľuje výsledky  U – 19 a výsledky žiakov sk. A a B.

DK – P. Ďurík 

28/5/15  Szobonya  Róbert 1178689  FK Gemer  4 MFS  NP od 20.05.2015  47/1b . FK zaplatí 10-€.

29/5/15  Horváth Tomáš  1207770  FK Bátka  4 MFS NP  od 27.05.2015  47/1b FK zaplatí 10- €.

30/5/15  Hruška Maroš 1074255  FK Klenovec  1 MFS NP od 27.05.2015 FK zaplatí 10-. €.

31/5/15  Rácz Roland  1298469  FK Bátka zmena trestu na podmienečný 1 MFS do 30.06.2015 FK zaplatí 10-€. 

32/5/15  Uhrín Štefan 1035020 FK Jesenské „B“  zmena trestu na podmienečný 2 MFS do 31.08.2015. FK zaplatí 10€. 

33/5/15  Ziman Radoslav  1299765  FK Sirk  3 MFS NP od 20.05.2015 podľa 47 /1a  FK zaplatí 5-€. 

KR – V. Parobek 

KR  žiada predložiť záznam z MFS Muráň – Klenovec dospelí  do 3.06.2015

Sťažnosť FK Gemer opodstatnená . Postup R nesprávny /28.min.  V. BlH – Kráľ /  R v šetrení. 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS  ObFz   

 

JUDr  J á n   Čilík – predseda ObFZ                         Ján  F o r g o n - sekretár

Top