správa/oznam

ŠTK-KM    Kooš A   /13.6.18/ 

8/06/18  Informácia k novému súťažnému ročníku  2018- 2019   :    Prihlášky do súťaží dospelých a mládeže posielajte do 30.06.2018   cez I SS F.  Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže  . Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre súťaže dospelých.

9/06/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky 21.,kola dospelých podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk 

10/06/18  ŠTK,KM   MFZ  14.,kola dospelých Muráň – Rimavská Seč v šetrení 

11/06/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky 23., kola U-15  podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk

12/06/18  ŠTK,KM nariaďuje odohrať MFZ dospelých 22 kolo  Radnovce – V.Blh  dňa 17.06.2018  o 13,oo hod. 

13/06/18  ŠTK,KM nariaďuje odohrať MFZ U-15 24  .,kolo  Ožďany – Muráň  dňa 17.06.2018  začiatok o 10,oo hod.

14/06/18  ŠTK,KM zvoláva aktív štatutárných  zástupcov klubov na riadny aktív/ spojený konferenciou/   na 21.07.2018 /sobota/  miesto a čas bude upresnený. Žiadame aby ste svoje pracovné a voľno časové  aktivity prispôsobili termínu aktívu.

15/06/18  ŠTK,KM  Účastníci súťaže 6. Liga 2018-2019 dospelí / bývalá I. trieda /  ObFZ musia mať :

-          Jedno  mládežnícke mužstvo  U-19, U-15, alebo prípravku

-          Kvalifikovaného trénera s platnou licenciou

-          Zdravotníka vyškoleného

-          Šatne pre hostí   R a DZ

-          Sprchy a soc., zariadenia musia sľňať štandard a hygienické normy

-          Striedačky pre hráčov a RT  domácich a hostí / minimálne pre 10 osôb/

-          Všetky hracie plochy musia byť povinne ohradené od divákov

-          Povinná účasť v Pohári  ObFZ R. Sobota   / nová verzia  usporiadania bude prezentovaná na aktíve  ŠTK,KM/

DK – Machyniak Mário  /14.06/18/

4/06/18  Na základe podnetu OK,DK trestá klub TJ Tatran Muráň pokutou 40-€ za nerešpektovanie nariadenia v ÚS č. 41 v odseku OK bod 1 /nedostavenie sa predvolaných osôb na odbornú komisiu/ Uhradiť 10-€ v MZF.

5/06/18  Na základe podnetu OK,DK trestá R Marian Nosáľ pokutou 10-€ za  nerešpektovanie nariadenia v ÚS č.41 odsek OK bod 2 /nedostavenie sa na odbornú komisiu/ Uhradiť 10-€ za prejednanie . R predloží doklad o zaplatenído 14 dní pod disc., následkami.

6/06/18  Na základe podnetu OK,DK trestá DS Kooš Adrian pokutou 10-€ ,za nerešpektovanie  nariadenia v ÚS č. 41 v odseku OK bod 2 /nedostavenie sa na odbornú komisiu/ Uhradiť 10-€ za prejednanie  .  DS predloží doklad o zaplatení do 14 dní pod disc., následkami .                                                7/06/18  DK trestá Hudeček Tomáš 1245371 / masér Sirk/ zákazom akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach na 2 mesiace nepodmienečne podľa čl. 16/1DP ,od ukončenia predchádzajúceho trestu uloženého DO pod č.  3/06/18  . Uhradiť 10-€.

8/06/18   DK trestá vedúceho mužstva Reviľák Jozef 1078065  OFK Sirk  zákazom  výkonu vedúceho mužstva v súťažných stretnutiach na 1 mesiac nepodmienečne podľa čl. 16/2 DP od 14.06.2018. Uhradiť 10-€ v MZF.

9/06/18  Na základe správy DS,DK pozastavuje výkon športu hráčovi, Fandák Zoltán 1197274 MFK Jelšava od 14.06.2018 do vyriešenia prípadu. DK žiada menovaného o písomné vyjadrenie cez ISSF k situácii zo 69. ,min., /úder súpera do tváre/ v stretnutí MFK – Jelšava – Klenovec do 18.06.2018 pod disc., následkami  

10/06/18  DK žiada MFK Jelšava o zaslanie úplného videozáznamu MFK Jelšava – FK Klenovec /dosúelí/  do 18.06.2018 pod disc., následkami. 

11/06/18  DK berie na vedomie podnet OK ObFZ RS z ÚS č. 42. Prípad je v šetrení. 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP a Rozpisu ObFZ  R. Sobota

KR -  Parobek V

1/. Letný seminár R a DZ a FP R sa bude konať 3.8..2018 o 16,oo hod., miesto a program budú zverejnené včas .

2. Zmena  DL  č. 22     Muráň   -    Sirk      DZ    Pataki  

Ožďany – Muráň  U-15   17.06.2018   nedeľa    o 10,oo hod    Kaličiak za Beracka   

 

Zo sekretariátu   -   školenie zdravotníkov   :  prihlášky  prosíme zaslať do 30.06.2018  na ObFZ.

-           Štartovné pre súťažný ročník   2018-2019  poukážte na  účet   ObFZ  Rimavská Sobota   do 30.06.2018

Číslo účtu     :     SK3809000000000068937510  SLSP    Rimavská Sobota   do správy  pre prijímateľa napíšte  -  štartovné  2018-2019   

 

Mg r.  Petrok   Marian v.r    predseda ObFZ                               Ján Forgon  - sekretár  

 

 

 

 

 

Top