správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1.Schvaľujeme výsledky I. tr.   dospelých 20. Kolo okrem MFS  Rimavská Seč – V. Teriakovce   2:0 nedohrané    - v šetrení.      

2. Nariaďujeme odohrať MFS  Klenovec – Gemer   30. Kolo  podľa vylosovania. Zmena ÚHČ o 11,oo  na základe   vzájomnej  dohody.

3. Po vzhliadnutí záznamu  MFS   Jesenské „B“ – Lubeník  správanie sa HU  / S. Krahulec/ postupujeme na riešenie DK.

4.  MFS  nedohrané  Rimavská Seč – V. Teriakovce postupujeme na DK.  / 20. Kolo  19.04.2015/ 

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky  U-19   20.kolo. 

DK – P. Ďurík   

20/4/15   Krahulec Stanislav HU v MFS  Jesenské „B“ – Lubeník zákaz výkonu akejkoľvek funkcie pri mužstve FK Jesenské „B“  do 11.05.2015   . Podľa  47/1d  DP.  FK zaplatí 10+10 €.   /Hrubé urážky DO/

21/4/15   Buša Zsolt  1346381  FK Rimavská Seč  5 MFS NP od 22.4.2015  ,podľa 49/2a  ČK vzájomné napadnutie v prerušenej hre. FK zaplatí 10-€ 

22/4/15   Políček Milan 1358514  FK V. Teriakovce 5 MFS NP  od 22.04.2015 podľa 49/2a ČK vzájomné napadnutie v prerušenej hre.  FK zaplatí 10-€. 

23/4/15  Na deň  28.4.2015 o 15,oo  predvolávame  z MFS  Rimavská Seč – Veľké   Teriakovce  DZ Gejzu Tótha,  na 15,15 sa dostaví Bálint Imre prezident FK R. Seč  ,  na 15,30  - HU    Gejza Várady  z R. Seči,  a vedúceho mužstva FK V. Teriakovce  Jaroslava Boháčik .   Za účasť menovaných  zodpovedajú FK pod disc,.  následkami.  

24/4/15  Feketevízi Ondrej 1178557  FK Rimavská Seč  žiadosti o zmenu tretsu  DK nevyhovuje .

25/4/15  FK Rimavská Seč  predloží záznam /CD/ z MFS   R. Seč – V.T eriakovce   do 28.04.2015. Ako aj písomné vyjadrenie FK  ohľadom incidentu / inzultácie/. 

26/4/15  FK V. Teriakovce  predloží písomné vyjadrenie na DK  z MFS  R. Seč – V. Teriakovce do  28.4.2015 na DK. /popis incidentu /.  

KR – V. Parobek 

Sťažnosť FK Jelšava čiastočne opodstatnená. Prípad prerokovaný bez poplatku. R priebeh a výsledok MFS neovplyvnil.

TMK – L. Danyi  

Žiadame zodpovedných trénerov  za výber žiakov  aby nomináciu hráčov  predložili  F. Kisovi do  27.04. 2015  !!!  /  Petrok,  Vámos, Bencsö / .

Upozorňujeme AR na používanie jednotných zástaviek na MFS pod následkami finančného postihu.

Zo sekretariátu   :    zasadnutie odborných komisií ObFZ  sa bude  28.04.2015  / utorok/ 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS ObFZ   

 

JUDr.    Čilík   Ján    - predseda  ObFZ           Ján  F o r g o n   - sekretár

 

  

 

Top