správa/oznam

ŠTK –KM  Kooš A 

27/05/18   Informácia k novému súťažnému ročníku  2018-19 

Elektronické prihlášky do súťaží dospelých a mládeže ObFZ R. Sobota v termíne do 30.06.2018. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF, elektronická podateľňa –Prihláška do súťaže.  FK prihlášku vyplní za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzania farby dresov v prihláške je len pre súťaže dospelých.

28/05/18  Upozorňujeme FK na jednotné ÚHČ a dátum 21 a 22. Kola dospelých 

29/05/18  Schvaľujeme výsledky 19.,kola dospelých podľa  zverejnených výsledkov na futbalnet .sk.  Zápas  Ožďany – Revúčka   3:0 kont,  hostia na MFZ nepricestovali . Prípad postupujeme na DK

30/05/18 ŠTK, KM schvaľuje výsledky  9.,kolo U-19   podľa zverejnených výsledkov  na futbalnet .,sk. Zápas 8.kola ,  U-19  Sirk – Hajnáčka ostáva   v platnosti  2:0.

31/05/18  ŠTK,KM schvaľuje výsledky 21 kola U-15 podľa zverejnených výsledkov na futbalnet .sk. Zápas Rim. Seč – Klenovec   U-15  3:0,kont. Hostia na MFZ nepricestovali prípad postupujeme na DK.

32/05/18   ŠTK,KM berie na vedomie podnet FK Ožďany  k MFZ  Ožďany – Revúčka  dospelí.

33/05/18  ŠTK,KM nariaďuje odohrať MFZ  20 kolo  dospelých  Revúčka – Sirk v Jelšave   3.06.2018 o 17,oo hod.,

DK  -  Machyniak  M

33/05/18  Na podnet ŠTK,KM  trestáme ŠK Bastav Revúca-Revúčka pokutou 100-€, za nepricestovanie na MFS podľa čl., 16/6a RS.  ŠK Bastav Revúca – Revúčka zastavenie činnosti na 1 MFS,po skončení súťaže sa odúpčítajú s konečnej tabuľky 3 body.  Uhradiť 10-€  v MZF.

34/05/18  Na podnet ŠTK,KM  DK trestá TJ Družstevník Klenovec žiaci pokutou 50-€, za nepricestovanie na MFS podľa čl., 16/6a RS. TJ Družstevník Klenovec žiaci zastavenie činnosti na 1 MFS,po skončení súťaže sa odpočítajú s konečnej tabuľky 3 body . Uhradiť 5 -€ v MZF.    

Odvolacia komisia  - Tóth G 

1/.OK zaevidovala  stanovisko  FK Muráň  zo dňa 31.05.2018.  Opätovne predvoláva  hráčov z FK Muráň na svoje zasadnutie ktoré sa uskutoční 6.06.2018  o 13,30 hod,.  Radovan Matajz  kapitán mužstva  a Jakub Fatla zástupca  kapitána v M F S Muráň – Rimavská Seč dospelí.  Pod disc., následkami

2/. Na zasadnutie  OK  6.06.2018  o 14,oo  predvolávame   DZ  ObFZ  Kooš Adrian  a AR  2  Nosáľ Marian /ktorý sa na zasadnutie 31.05. nedostavil/.  Pod disc., následkami.   Zasadnutie sa uskutoční na ulici  Svätoplukovej  22   R. Sobota.  

KR  -  Parobek  V 

Zmena DL č.  20                                  Hajnáčka – R.Seč    U-19   Ivanik  za Kooš  T 

Rim. Janovce   -  Lenartovce  žiaci    Nosáľ za Kooša  ,       Klenovec – V. Blh  dospelí   bez   AR 1   

Muráň   -    Ožďany      dospelí       R    Machyniak   M.  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP  a rozpisu  ObFZ

 

Zo sekretariátu   -   pred jesennou časťou  súťažného ročníka  2018-2019   ObFZ  Rimavská Sobota.  organizuje školenie a preškolenie zdravotníkov . Prihlášky pošlite  na ObFZ  do 30.06.2018  / FK  ,TJ ,meno a priezvisko, presná adresa  a kontakt ./   

 

Mgr.  Petrok  Marian  v.r     predseda ObFZ                                                Ján  Forgon  - sekretár  ObFZ

                                        

 

 

 

Top