správa/oznam

Úradná správa č. 18, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 31.1.2022

1. DÔLEŽITÉ !!!

Usmernie k tréningovému procesu, turnajom a súťažiam v súvislosti s protipandemickými opatreniami (účinné od 12.1.2022) na tomto linku:

https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/

2. ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

ObFZ organizuje Zimný pohár pre kategóriu U19. Do súťaže sa prihlásilo dorasteneckých 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.

Južná skupina:

FK Jesenské

FK Mesta Tornaľa

MŠK Rimavská Sobota

FC 98 Hajnáčka

Severná skupina:

MŠK Tisovec

FK Iskra Hnúšťa

MFK Jelšava

FK obec Lubeník

MFK Revúca

Propozície Zimného pohára U19:

- turnaj prebehne K.O. systémom

- miesta stretnutí: Južná vetva - UT Rimavská Sobota, Severná vetva - UT Tisovec

- všetky zápasy sa hrajú 2 x 40 min.

- v prípade nerozhodného výsledku v základnom hracom čase nasledujú strely zo značky pokutového kopu

- striedanie hráčov - max. 6 hráčov

- vedúci mužstiev pred zápasom vypíšu zostavy aj s náhradníkmi na papierový zápis, ktorý odovzdajú 15 min. pred začiatkom stretnutia hlavnému rozhodcovi stretnutia

- konfrontácia hráčov bude prebiehať v zmysle Súťažného poriadku

- R a AR deleguje na každé stretnutie Komisia rozhodcov

- pred zápasom je každé družstvo povinné uhradiť sumu 25.-€, ktoré budú slúžiť na prenájom UT, prípravu šatní a ostaného zabezpečenia. Zvyšné náklady (doplatok za prenájom UT, náklady na delegované osoby) bude znášať ObFZ

Program 1.kola:

Južná vetva (UT Rimavská Sobota)

sobota 12.2.2022 o 13:00 hod.:     FC 98 Hajnáčka - FK Mesta Tornaľa (zápas A)

nedeľa 13.2.2022 o 9:00 hod.:      MŠK Rimavská Sobota - FK Jesenské (zápas B)

Severná vetva (UT Tisovec)

sobota 12.2.2022 o 10:00 hod.:     MŠK Tisovec -  FK obec Lubeník (zápas C)

sobota 12.2.2022 o 12:00 hod.:     FK Iskra Hnúšťa - MFK Jelšava (zápas D)

Program 2.kola:

Severná vetva (UT Tisovec)

nedeľa 20.2.2022 (ÚHČ bude upresnený):     víťaz C - víťaz D

Južná vetva (UT Rimavská Sobota)

sobota 26.2.2022 o 9:00hod.:    víťaz A - víťaz B

Finále Severnej vetvy:

26.2.2022 (ÚHČ bude upresnený):     MFK Revúca – C/D

3. KR predseda: Ing. Martin Konček:

Kontakty na predsedu:

tel.: 0915 084 013

email: mar.koncek@gmail.com

4. TMK  predseda: Ondrej BENCSŐ

KONTINUÁLNEVZDELÁVANIETRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

1. Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

5. Matričná komisia: Richard BÁLINT

Zimné registračné obdobie (RaPPčl. 19/2):

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) - prestupy s obmedzením,

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia) - prestupy zo zahraničia(vybavuje výlučne matrika SFZ).

Preregistrácia podľa čl. 15 RaPP:

a) trvalá (čl. 15/5) - od 16.07. do 30.04.

b) dočasná (čl. 15/6) - od 01.07. do 30.04.

Podmienky preregistrácie sú presne definované v RaPP čl. 15/5-8.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu platné od 01.07.2021

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

 

Top