správa/oznam

Zo sekretariátu :  7.11.2014 o 15,oo  sa uskutoční Konferencia ObFZ  / zhodnocujúca/ 

Každý FK vydeleguje na Konferenciu ObFZ  štatutárneho zástupcu FK.  Pozvánky ObFZ doručí s programom  sekretár ObFZ poštou.  Návrhy prosíme zaslať písomnou formou na ObFZ do 20.11.2014. 

ŠTK – G.Tóth 

26/14   ŠTK na zasadnutie 22.10.2014 o 16,oo predvoláva zástupcov FK Sirk  Ivan Simon a Ivan Ziman, z FK  Muráň  Juraj Bábela, Ján Huťan a starostu obce Muráň Romana Goldschmidta   / sťažnosť FK Sirk/.  

27/14  žiadame vyjadrenie FK Revúčka a FK Rimavská Seč  k udalostiam MFZ  Revúčka – Rimavská Seč  do 22.10.2014 pod disciplinárnymi následkami .

28/14   na zasadnutie ŠTK 22.10.2014 predvolávame z MFZ Revúčka – Rimavská Seč  DZ M. Verkina  a HR M. Hodoňa  ako aj zástupcov FK Rimavská Seč  vedúci mužstva  Štefan Danyi na r., 7.5.1972  na zasadnutie o 16,30 sa dostaví aj hráč FK Rimavská Seč  Feketevízi Ondrej č.r.:  1178557  pod disciplionárnymi následkami. 

KM – M. Machyniak 

Oprava výsledku MFZ žiaci  Ožďany – V. Blh   O:2. 

Kontumujeme MFZ žiakov Klenovec – Muráň  3:0 kont., neoprávnený štart hráča. Postupujeme na DK

Na riešenie KR postupujeme  R  J. Ďurík   / Klenovec – Muráň/  

DK  - P. Ďurík 

22/10/14  Baranyi Tomáš 1155808  ŠK Bátka 1 MFZ  NP 5 ŽK od 15.10.2014  Poplatok 10-€.

23/10/14  Feketevízi Ondrej  1178557 RSK Rimavská Seč zastavená činnosť do vyriešenia prípadu.

24/10/14   Petrík Erik  1236894  FK Jesenské „B“  zmena trestu na podmienečný od 15.10.2014 1 MFZ do 30.06.2015.  FK  poplatok 7 -€ . 

25/10/14  Havran Roman  1330482 FK Sirk  - žiadosť sa zamieta.  / pri žiadosti neboli splnené pravidlá podania žiadosti podľa DP/.

26/10/14 Albert Jozef 1154514 FK Kráľ 1 MFZ NP 5 ŽK od 15.10.2014 FK zaplatí 10 €.

27/10/14   Dominik Ivan  bytom Hnúšťa zákaz vstupu na MFZ hrané v Klenovci do 30.06.2014  FK zaplatí pokutu 10-€, 

28/10/14   DK upozorňuje všetky kluby na zabezpečenie nepoškodenia záznamu o MFZ pod disciplinárnymi následkami / zvuk, strih / 

29/10/14  Dulák Peter 30.1.1973  FK Muráň vedúci žiakov FK Muráň zákaz výkonu funkcie vedúceho  NP od 15.10.2014  6 mesiacov  podľa 53/3b . FK zaplatí 5 -€.

30/10/14  Vranka Ivan FK Revúčka poplatok za prejednanie 12/10/14  7-€. 

31/10/14  Kovács Ladislav nar.4.12.1952 V. Blh  poplatok za prejednanie 17/10/14  5€.

32/10/14 Völgyi Dominik MFK Jelšava za prejednanie 21/10/14  poplatok  7€.

33/10/14  Gál Tomáš ŠK Bátka vedúci mužstva v MFZ Jelšava – Bátka zákaz výkonu funkcie vedúceho  na návrh KR do 31.12.2014 Poplatok – 7€.

34/10/14   Ivanik Ján  RObFZ do vyriešenia prípadu zastavená činnosť. Na návrh KR.

35/10/14  Na základe správy DS z MFZ Klenovec – Muráň   za NS divákov a nedostatočnú US na HT FK Klenovec pokuta 10-€.

KR – V. Parobek  

R Vilhan,Ďurík -nedodržanie  RS ObFZ čl.12,bod d),veta 1,popl.5€,-(bude odpočítané z mes.uhr.)

Podnet FK Bátka postúpený na DK.

M.Hodoň R -zastavena činnosť do vyriešenia prípadu.

Žiadame FK Revúčka o predloženie záznamu z MFZ   Revúčka – Rimavská Seč hrané dňa 12.10.2014  do 20.10.2014.

Proti  rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS ObFZ 

 

JUDr  Č i l í k Ján   - predseda  ObFZ      Ján  F o r g o n    sekretár ObFZ

Top