správa/oznam

ŠTK –G.Tóth 

1/.Schvaľujeme  výsledky  3.kolo nadstavbovej časti  z 30.04.2017 a M F S o zostup. 

2/. R. Janovce – Sirk    0:3 kont.  SP čl 82 písm., b. 

KM – M. Machyniak 

1/.  Žiadame  FK  Muráň a FK Lubeník o nahlásenie vzájomnej dohody MFS  žiakov  9. Kolo  / cez I SSF systém/  do 8.05.2017  pod disc., následkami. 

2/. Nariaďujeme odohrať M F S žiaci  Ožďany – R. Seč na 14.05.2017 o 10,oo hod   , FK Ožďany zaplatí 5 -€.   

DK  - P. Ďurík 

1/05/17  Hrachiar Branislav  1096210  FK Revúčka   5 ŽK  1 MFS  NP  od 3.05.2017 podľa DP 37/5a FK uhradí  10-€,

2/05/17  Váradi Vojtech  1214084 FK Kráľ  5 ŽK 1 MFS NP od 3.05.20117 DP 37/5a FK uhradí  10-€.

3/05/17  Kubelka Adam  1261974  FK Ožďany ČK  po 2x ŽK  1 MFS  NP  od 3.05.2017 podľa 37/3 DP  FK uhradí 10-€.    

TMK – L. Danyi 

Na deň  10.05.2017  o 14,30  zvolávam zasadnutie TMK  ObFZ  . Miesto : MŠK Rimavská Sobota – miestnosť V.I.P.  /  Petrok , / Hnúšťa/   Bencsö, /FKM Tornaľa/ , Rubint, Valkučák/MŠK R.Sobota/  V.Galo  / Revúca  /.     Účasť nutná  -  rozdeľovanie finančných  prostriedkov pre FK,  príprava výberu U- 12 ObFZ  futbalový turnaj  /výber talentov /   LC,RS,VK.  

KR – V. Parobek

1/.KR – postupuje na riešenie pre DK nedoručený záznam  FK Sirk zo stretnutia  dospelých  Sirk – Rimavská Seč     podľa rozpisu ObFZ.

2/.Podnet  FK Kráľ     KR    eviduje – v šetrení .  / Kráľ – Lubeník   dospelí/.

 

Zmena  DL   č. 20   :                HR  Sabacký za Machyniaka       AR 1  Ivanik za  Sabackého    v M F S   6.05.2017  Lubeník – Revúčka  dospelí.

 

JUDR  Ján Č i l ík   - predseda   ObFZ                                      Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ

Top