správa/oznam

ŠTK-KM    G. Tóth

1/. Futbalový turnaj prípraviek  8-10 ročných bude 4.11.2017  v Jesenskom  ,žiadame účastníkov/ TJ,FK/ aby do  30.10.2017 na  ObFZ odovzdali zoznamy hráčov.    

2/. Nariaďujeme odohrať M F S 11.,kolo   Jelšava – R. Seč podľa vylosovania 28.10.2017 . Zmena UHČ  o 11,oo hod., dôvod o 14,oo sa hrá M F S / dorast Jelšava  4.liga/.

3/. Kontumujeme M F S dospelých  Rim. Seč – V. Blh  3:0 kont., podľa SP čl.82 písm., d / počet hráčov FK V. Blh klesol pod 7/  .

4/. ŠTK upozorňuje  FK Sirk a Kráľ na odohratie M F S  / dohrávka z 1.kola/   5.11.2017 v Sirku o 14,oo.  

DK – P. Ďurík 

12/10/17  FK Sirk pokuta  30+10 € podľa  RS. ObFZ  16/14 a,f,g, za nedodanie záznamu z M F S Sirk – Revúčka do 24.10.2017  na ŠTK.

13/10/17  FK Sirk pokuta  10-€ podľa DP 58/1a za urážlivé pokrikovanie domácich divákov voči DO  v M F S Sirk – Revúčka.

14/10/17  FK Sirk pokuta 10-€ za nenahlásenie  mien divákov do termínu ktorí vulgárne nadávali na DO.   / MFS   Sirk – Revúčka   aj po stretnutí/.

15/10/17  Podnet ID8041 p. Béreš  DK prerokovala aj napriek nesplnených náležitostí v ISsF.

16/10/17  DK postup R v M F S Revúčka – Kráľ  /Strihan/ postupuje na KR  / Nesprávny popis priestupku /. 

17/10/17  Farkaš Zoltán 1250578  FK Kráľ 1 M F S NP od 25.10.2017. DP 37/3 za ČK po 2xŽK.  FK zaplatí 10-€.

18/10/17  Kovács Jozef 12661980  FK Kráľ  nepodmienečne zastavená činnosť od 25.10.2017 do vyriešenia prípadu.

19/10/17 DK žiada FK Revúčka o dodanie záznamu /video/ z M F S Revúčka – Kráľ do 30.10.2017 na DK pod disc., následkami.

20/10/17  Dk na svoje zasadnutie úredvoláva z M F S HR M. Strihan   2.11.2017 o 15,oo. /MFS  Revúčka – Kráľ/. Pod disc.,následkami.

21/10/17  DK predvoláva na svoje zasadnutie 2.11.2017 na 15,oo hráča FK Kráľ Jozef Kovács  12661980 pod disc., následkami.

22/10/17 Na deň 2.11.2017  o 15,oo predvolávame z FK Kráľ Béreš František zadávateľ podnetu FK Kráľ ., pod disc.následkami. 

 

KR – V. Parobek 

Delegovanie na    M F S Sirk – Kráľ    /dohrávka/      5.11.2017   o 14,oo    Pocklan, Ivanik, Kooš T, DSD G.Tóth

Zo sekretariátu  :   -   Volebná  konferencia ObFZ  Rimavská Sobota sa bude konať dňa 24.novembra 2017  o 15,oo   v Rimavskej Sobote.

-          List  p. Rudolf Nemoga   20.10.2017   - zaevidovaný .

-          Zasadnutie odborných komisií sa prekladá   na   2.11.2017   !! 

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP, PF a Rozpisu  ObFZ.                         

 

JUDr.    Ján  Č i l í k   - predseda  ObFZ  v.r                         Ján   F o r g o n  - sekretár  

 

Top