správa/oznam

Úradná správa č. 16, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 27.10.2023

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK odkladá MFS 8.kola MŽ U12 FK Iskra Hnúšťa - MFK Revúca pre nepriaznivé počasie. Zároveň žiada kluby o nahlásenie nového termínu do 2.11.

1/2 ŠTK odkladá MFS 8.kola MŽ U12 FK Jesenské – FK obec Lubeník na základe vzájomnej dohody . Zároveň žiada kluby o nahlásenie nového termínu do 2.11.

1/3 ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou odohrať MFS 8.kola MŽ U12 FK mesta Tornaľa - TJ Ožďany 27.10. o 16:00 hod.

1/4 ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 6.kola 7.ligy dospelých TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ pre neoprávnený štart hráčov TJ FK Veľký Blh -  Nikolasz Karasz ( 1362248), Ivan Berky (1233408) na základe US č.10 dočasného pozastavenia členstva SFZ. Výsledok dosiahnutý na HP zostáva v platnosti. Prípad odstupuje na DK.

1/8 ŠTK chystá zimný pohár o predsedu ObFZ kategórie U19. Stretnutia sa budú konať v R. Sobote na UT. Plánovaný začiatok turnaja je 27.1.2024, v závislosti od počtu prihlásených družstiev. Koniec turnaja 3.3.2024. ObFZ bude opäť nápomocný pri uhrádzaní nákladov na UT, rozhodcov, občerstvenie mužstiev. Predpokladaný počet účastníkov je 8. Záväznú prihlášku prosím posielať na email: koos.adrian@zoznam.sk do 30.11.2023. Ďalšie informácie v nasledujúcich US.

2. Komisia rozhodcov - ing. Martin Konček:

2/1 Postup pre riešenie nepredvídateľných okolností na MFZ - na základe tel. urobiť zmeny:

- predseda KR ObFZ RS Martin Konček (0915 084 013)

- členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

- sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

2/2 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2023/2024. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

2/3 Upozornenie pre R a DZ: R resp. AR 1 je okrem iného povinný pred MFS po kontrole hráčov základnej zostavy vykonať aj kontrolu lavičiek oboch družstiev, ako aj náhradníkov a členov realizačného tímu podľa ZoS. Prípadné nezrovnalosti oznámiť R.

2/4 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.08.2023. Zároveň si môžu v termíne pred začiatkom jesennej časti 2023/2024 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com.

3. Disciplinárna komisia - Ing. Ľudovit Hrmo:

DK/09/2023 - 2024: Nikolasz Karasz, 1362248 (TJ - FK Veľký Blh ). Na základe podnetu ŠTK ObFZ za neoprávnený štart v MFS 6. kola, VII.liga dospelí ObFZ RS medzi TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ dňa 15.10.2023, podľa čl. 53, ods.2, písm. b, DP. DS – disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 16.10.2023. Uhradiť 5,-€ v MZF.

DK/10/2023 - 2024: Ivan Berky, 1233408 (TJ – FK Veľký Blh). Na základe podnetu ŠTK ObFZ za neoprávnený štart v MFS 6. kola, VII.liga dospelí ObFZ RS medzi TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ dňa 15.10.2023, podľa čl. 53, ods.2, písm. b, DP. DS – disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 16.10.2023. Uhradiť 5,-€ v MZF.

DK/11/2023 - 2024: Norbert Kluka, 1208833 (vedúci družstva TJ - FK Veľký Blh dospelí ). Na základe podnetu ŠTK ObFZ za umožnenie neoprávneného štartu hráča Nikolasz Karasz (1362248) a hráča Ivan Berky (1233408) v MFS 6. kola, VII.liga dospelí ObFZ RS medzi TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ dňa 15.10.2023, podľa článku 53/1 DP. DS – v zmysle DP čl.36/1a, b,d,h, a čl.36/3, DK ObFZ RS upúšťa od potrestania menovaného. Uhradiť 5,-€ v MZF.                                                                                                 

DK/12/2023 - 2024: TJ - FK Veľký Blh, dospelí. Na základe podnetu ŠTK za umožnenie neoprávneného štartuhráčaNikolasz Karasz (1362248)  a hráča Ivan Berky (1233408) v MFS 6. kola, VII.liga dospelí ObFZ RS medzi TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ dňa 15.10.2023,  podľa čl. 53/1 DP. DS - v zmysle DP čl.36/1a,b,d,h  a  čl.36/3, DK  ObFZ RS upúšťa od potrestania. Uhradiť 5,-€ v MZF.

4. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

4/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

4/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

5. Informácie zo sekretariátu:

V prípade „POZASTAVENÉHO ČLENSTVA“ je potrebné skontrolovať si vygenerované faktúry za členské v ISSF účte, v časti „Moje členské poplatky“. Pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady faktúr, ktoré sú označené ako „neuhradená“ Prípadné problémy s párovaním platieb je možné riešiť na emailovej adrese: fakturacia@futbalsfz.sk. Do správy treba priložiť doklad o úhrade predmetnej faktúry.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top