správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

P – ObFZ  Výsledky 2.kola    ako aj tabuľku skupiny „A“ nájdete na stránkach ObFZ - OZTK  .

Skupina „B“  odohrá  1.kolo 13.14.2.2015 

TMK – L. Danyi 

Rekvalifikačný kurz trénerov UEFA  Grassroots C a B    sa uskutoční 21.2.2015 v Rimavskej Sobote

Termín  podania prihlášok sa predlžuje do 18.02.2015 nakoľko  sa rozširuje kurz aj o frekventantov licencie „B“.  Poplatok  7+3 € ktorý účastník zaplatí pri prezentácii . Miesto  MŠK Rimavská Sobota štadión.

Program   : 8,15 -8 ,50   prezentácia . 9,oo 9,15 – privítanie, úvod ,organizácia, 9,15- 10,45  prednáška V. Lupták  /SFZ/  11,oo – 12,30  prednáška   V. Lupták  / SFZ/   12,45 – 13,3o obed  14,oo – 15,3o prednáška  ˇP. Štefaňák, L. Danyi   / SsFZ/  15,45 -17,15 Odborná prednáška PF zmeny a ich aplikácia – P. Petrinec   / SsFZ, ObFZ/    17,15  - 17,30   Odovzdávanie certifikátov.   17,45 – Ukončenie. 

KR – V. Parobek  

14.3.2015  sa uskutoční  v Muráni seminár R a DZ ObFZ  . Poplatok   7 - €. Účastník zaplatí pri prezentácii.  Program :  8,15- 8 ,50 hod., prezentácia,  9,oo – 9,15  otvorenie príhovor hostí,  9,15 – 10,45   odborná prednáška    , 10,5o -11,10  prestávka,  11.15- 12,45  prednáška ,  12,45 – do 13,25 Obed     13,30 – 14,15  písomný test,  14,15 – 14,45  video test,  14,45 -15,00  prestávka. 15,00 -15,20 vyhodnotenie testu a video testu , 15,20- - 15 ,45  ISSF systém  chyby pri vypisovaní zápisu  R a DZ, 15,45 -  16,30  Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka, pokyny pre jarnú časť, 16,30-  záver , ukončenie seminára o 17,00.  

Zo sekretariátu  :  od 16,02.2015    do 20.02.2015  čerpá dovolenku  .

 

JUDr  Ján  Či l í k predseda ObFZ                         Ján F o r g o n  - sekretár  ObFZ 

Top