správa/oznam

Úradná správa č. 7, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 10.9.2021

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Rozpis súťaži pre súťažný ročník 2021/2022 je zverejnený na stránke ObFZ. Link: ROZPIS SÚŤAŽÍ OBFZ RIMAVSKÁ SOBOTA 2021-2022 .pdf (obfzrs.sk). Vytlačené Rozpisy súťaží 2021/2022 budú postupne rozdistribuované klubom, rozhodcom, funcionárom...

2. Upozorňuje FK, že sú povinné nahrať do systému ISSF mená a priezviská trénera, lekára atď. Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby sa v príprave na majstrovské súťaže zamerali aj na vykonanie opatrení v súvislosti s Covidom 19. Usmernenie SFZ je uverejnené na odkaze: SFZ - Usmernenie k organizácií futbalových zápasov súťažného ročníka 2021/2022 | Slovenský futbalový zväz (futbalsfz.sk). O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme včas informovať.

4. Oznamujeme verejnosti, že sekretár bude v dňoch 13.-17.9.2021 čerpať dovolenku. Keďže bude mimo územia SR, neodkladné záležitosti prosíme riešiť emailom na riso.balint@gmail.com.

ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK prekladá po vzájomnej dohode obidvoch klubov MFS 5. kola 6.ligy dospelých TJ Družstevník Kráľ - MFK Jelšava na nedeľu 19.9.2021 o 15:30 hod.

2. ŠTK/KM prekladá po vzájomnej dohode obidvoch klubov stretnutie 4. kola 4. ligy žiakov U15 MFK Jelšava - FC 98 Hajnáčka na 15.9.2021 o 10:30 hod.

3. ŠTK/KM prekladá po vzájomnej dohode obidvoch klubov stretnutie 2. kola prípravky U1 MFK Jelšava - FK Jesenské na 8.10.2021 o 14:45 hod.

4. Na základe žiadosti nového vedenia TJ Družstevník Kráľ prekladá ŠTK domáce zápasy dospelých v jesennej časti 6. ligy ObFZ RS zo soboty na nedeľu (UHČ).

DK predseda Mário MACHYNIAK:

1/09/2021 Dušan Sendrei 1434353 OFK Sirk (dorast U19) vylúčený po 2ŽĶ, DK ukladá DS nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b 1,2 a čl.37/3 DP od 6.9.2021. Uhradiť 5,-€ v MZF.

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

TMK  predseda: Ladislav DANYI

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2021 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/ Elektronická podateľňa/ Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/ Tréneri/ Dokumenty.
2. Plán vzdelávania trénerov v druhom polroku 2021 – školenia trénerov: UEFA B licencia – v spolupráci s TMK SsFZ 1 školenie (24 poslucháčov) v Banskej Bystrici od novembra 2021 do mája 2022. Prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia UEFA GRASSROOTS C licencia v spolupráci s príslušnými TMK ObFZ 2 školenia (2 x 24 poslucháčov 1x BB kraj (Zvolen / Žiar nad Hronom) október – december 2021 - prihlasovanie už prebieha 1x ZA kraj (miesto upresníme neskôr) november – február 2022 - prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia.
3. Doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín - 17. november 2021 (streda – štátny sviatok) – Banská Bystrica, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

Matričná komisia: Richard BÁLINT

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top